Det er vores fælles ejendom, derfor tilfalder nytten os alle

Inuit Ataqatigiit mener at store projekter uanset geografisk placering skal komme alle borgere til gode. F. eks. Ved en eventuel realisering af Alcoa projektet uden en opdatering af skatteloven, så vil samfundet, der vil have investeret 66 mio. kroner i perioden 2011 til 2014 stå uden de modsvarende indtægter. Qeqqata Kommunea vil stå med broderparten af indtægterne. Inuit Ataqatigiit arbejder for at samfundets ressourcer fordels til gavn for alle i samfundet.

Onsdag d. 29. september 2010
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Råstoffer, Økonomi.

De multinationale selskabers interesse for vores ressourcer skal bruges til vores bedste. Ressourcerne er samfundets ejendom, og hvis der skal drages økonomisk nytte af disse, så tilfalder det samfundet som et hele.

For at nytten af de naturgivne ressourcer bedst fordeles til hele samfundet, så er det nødvendigt at opdatere skatteloven, hvor udenlandske skatteydere kommer på tale.

Det er nødvendigt med at opdatere skattelove, ellers vil intentionerne om en mere ligelig fordelig af goderne, der også er et mål i kommunesammenlægningerne, ikke kunne nås. Der vil ske en skævvridning af goderne blandt kommunerne.

Inuit Ataqatigiit mener at store projekter uanset geografisk placering skal komme alle borgere til gode. F. eks. Ved en eventuel realisering af Alcoa projektet uden en opdatering af skatteloven, så vil samfundet, der vil have investeret 66 mio. kroner i perioden 2011 til 2014 stå uden de modsvarende indtægter. Qeqqata Kommunea vil stå med broderparten af indtægterne. Inuit Ataqatigiit arbejder for at samfundets ressourcer fordels til gavn for alle i samfundet.