NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 3. kvartal og 1.-3. kvartal 2010

Selskabet forventer i 2010 at have omkostninger til efterforskningsaktiviteter på samme niveau som i 2009 og forventer et negativt EBITDA på 5-10mDKK

Onsdag d. 17. november 2010
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar -30. september 2010.

  • Periodens resultat før skat blev et underskud på 5,9mDKK efter aktivering af efterforsknings-og evalueringsomkostninger, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.
  • NunaMinerals har i perioden 1.januar -30.september 2010 investeret 23,7mDKK i efterforskning og følger de planer, som er fremlagt i årsrapport 2009.
  • Selskabet har pr. 30. september2010 en likvid beholdning på 39,2mDKK, hvortil kommer en uudnyttet trækningsret på 13 mDKK.
  • Selskabet har i 2010 haft et højt aktivitetsniveau med fokus på efterforskning efter guld, sjældne jordartselementer(REE), diamanter og jern.
  • Selskabets efterforskning efter guld i Nuuk Gold Province finansieres af selskabets partner, Revolution Resources Corp.(tidligere Nuukfjord Gold). Revolution har til dato investeret 20 mDKK i Nuuk Gold Province, som bl.a. indeholder Storø guldforekomsten. Resultaterne af boringer på Storø indeholder bl.a. en historisk høj skæring på 28,75 m med et indhold af 6,74 g/t guld.
  • Selskabets efterforskning efter guld i Nanortalik Gold Province har ført til fundet af nye boremål. Der er identificeret guldførende kvartsgange med indhold af op til 1.013 g/t guld. Kvartsgangene har hver en gennemsnitlig bredde på 0,5 m, har en indbyrdes afstand på ca. 50 m og kan have en længdeudstrækning på mere end 500 m. Sidestenen, granodiorit, indeholder op til 12,1 g/t guld.
  • Selskabets efterforskning efter sjældne jordartselementer(REE) i Qeqertaasaq og i Tikiusaaq har ført til fundet af højlødige REE-mineraliseringer med indhold af op til 13,2% TREO (Total Rare Earth Oxides). 153 prøver fra et 1,5 km2stort interesseområde i Qeqertaasaq har en gennemsnitlig lødighed på 2,3%TREO.
  • Tolkning af den geofysiske opmåling der bl.a. dækker Minturn jern-anomalien i Inglefield Land foregår.
  • Selskabet forventer i 2010 at have omkostninger til efterforskningsaktiviteter på samme niveau som i 2009 og forventer et negativt EBITDA på 5-10mDKK.


På vegne af bestyrelsen:

Anton M. Christoffersen, bestyrelsesformand
Ole Christiansen, direktør og CEO

Hele rapporten kan læses her:
Meddelelse 2010 26 delårsrapport q3-2010