Tilladelse til miljøundersøgelser ved Kvanefjeldet

Landsstyret har med de nye tilføjelser til Standardvilkårene ønsket, at der bliver tilvejebragt mere viden om de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål angående radioaktive grundstoffer i forekomster, hvor målet er andre metaller end de radioaktive.

Tirsdag d. 14. december 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer, Undergrunden.

Landsstyret godkendte den 9. september 2010 en præciserende tilføjelse til de regelsæt, der regulerer efterforskning af mineralske råstoffer.

Præciseringen indebærer, at selskaber, som har fundet og afgrænset mineralske råstoffer med et delindhold af radioaktive grundstoffer kan ansøge om at få tilladelse til at udarbejde vurderinger af virkningen på miljø og samfundsmæssig bæredygtighed.

Landsstyret har med de nye tilføjelser til Standardvilkårene ønsket, at der bliver tilvejebragt mere viden om de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål angående radioaktive grundstoffer i forekomster, hvor målet er andre metaller end de radioaktive. Denne tilføjelse er i tråd med landsstyret ønske om at få mere viden om konsekvenserne af efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Greenland Minerals and Energy har i henhold til ovenstående standardregler søgt om og fået tilladelse til at udføre miljømæssige og økonomiske undersøgelser vedrørende deres licens i Sydvestgrønland. I henhold til regelsættene giver tilladelsen ikke ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Uran politikken i Grønland er således fortsat uændret, og der eksisterer således fortsat en nul tolerance for efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Læs også Undersøgelserne i Kvanefjeldet kan fortsætte