Ingen ulovligheder med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat

Der har været forlydender i pressen om, at der er sket og fortsat sker ulovlig udførelse af rubinholdigt materiale fra Grønland i forbindelse med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat.

Fredag d. 4. februar 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Råstoffer.

Der har været forlydender i pressen om, at der er sket og fortsat sker ulovlig udførelse af rubinholdigt materiale fra Grønland i forbindelse med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der er udstedt en lovlig og gyldig mineralefterforskningstilladelse med eneret til det canadiske selskab True North Gems Inc. for et område ved Qeqertarsuatsiaat.

Som det gør sig gældende for alle mineralprojekter, udføres der stenprøver. Dette sker blandt andet for at undersøge den nøjagtige geokemiske sammensætning, vurdere lødigheden og undersøge forskellige metoder til en eventuel udvinding af et eller flere mineraler.

Dette er også tilfældet for True North Gems Inc.s aktiviteter ved Qeqertarsuatsiaat. True North Gems Inc. har således ansøgt om tilladelse til at eksportere stenprøver fra deres tilladelsesområde. Proceduren ved udførsel af stenprøver forskriver, at selskabet indsender en ansøgning for hver forsendelse de ønsker udført. Ansøgningen behandles i Råstofdirektoratet, der efterfølgende enten giver en eksporttilladelse, eller giver et afslag.

For tilfældet med rubinprojektet har der været gjort yderligere foranstaltninger. Råstofdirektoratet har foretaget tilsyn i forbindelse med de af True North Gems Inc. gennemførte aktiviteter. Hver eneste transport ud af Grønland er således blevet pakket under opsyn af personale fra Råstofdirektoratet, og alle containere, tønder og pakker er blevet tilset af toldmyndighederne, der ligeledes har forseglet forsendelserne. Til hver forsendelse er der udarbejdet en beskrivelse af indholdets form, mængde og vægt. Ved modtagelsen er forsendelserne blevet åbnet under overværelse af uvildige eksperter, der på vegne af Råstofdirektoratet, har foretaget en optælling af det modtagne og sammenlignet dette med forsendelseslisterne, for således at undersøge, om der skulle mangle noget i forhold til det afsendte.

Da True North Gems Inc. har en efterforskningstilladelse og ikke en udnyttelsestilladelse, tilhører alle udtagne prøver Grønlands Selvstyre. True North Gems Inc. har derfor været forpligtet til at tegne forsikring i Råstofdirektoratets navn. Skulle der således have været et tab ville erstatning være blevet udbetalt til Råstofdirektoratet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.

Råstofdirektoratet har i samarbejde med uvildige eksperter ført løbende tilsyn med opbevaringen af rubinholdigt materiale, hvor der er gennemført lageroptælling af materialet. Disse optællinger er blevet ført ind i en database, og der er derigennem overblik over hvor materialet befinder sig, og at der ikke er forsvundet eller tilført noget.

Råstofdirektoratet har dokumentation for al rubinholdigt materiale udført af True North Gems Inc. og har gennem de opstillede kontrolforanstaltninger en løbende kontrol med materialet.