London Mining projektet i Isuakasia er endnu ikke godkendt

Det skal understreges, at der hverken er søgt om eller givet en udnyttelsestilladelse til London Minings projekt i Isukasia. Der er givet efterforskningstilladelse til projektet og selskabet er netop nu i gang med sine VVM og VSB undersøgelser samt omfattende lønsomhedsstudier.

Fredag d. 25. februar 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Miljø og natur, Råstoffer.

I aftenradioavisen den 22. februar 2011 fremførte miljøforeningen Avataq, at London Minings mineprojekt ved Isukasia i Godthåb fjorden vil gå i gang uden at der er gennemført de nødvendige undersøgelser og offentlige høringer. De manglende undersøgelser skulle blandt andet være Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM, og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, VSB. I øvrigt hævder Avataq, at kravet om VVM og VSB undersøgelser ikke er indarbejdet i råstofloven.

Det skal hermed slås fast, at dette ikke er korrekt. Der er netop i råstofloven omfattende bestemmelser om krav til VVM og VSB undersøgelser i overensstemmelse med bedste internationale standarder. Råstofloven har desuden vidtgående bestemmelser om miljøbeskyttelse, klimabeskyttelse, naturbeskyttelse, miljøansvar, samt erstatning for miljøskader.

Det er desuden et krav, at der skal gennemføres, interessentmøder, offentlige møder og inddragelse af offentligheden før der kan tages stilling til en ansøgning om en udnyttelsestilladelse til et selskab.

Det skal understreges, at der hverken er søgt om eller givet en udnyttelsestilladelse til London Minings projekt i Isukasia. Der er givet efterforskningstilladelse til projektet og selskabet er netop nu i gang med sine VVM og VSB undersøgelser samt omfattende lønsomhedsstudier. Som nævnt vil der skulle gennemføres en omfattende offentlighedsfase, når disse undersøgelser er parate.

Landsstyret har af samme grund endnu ikke modtaget en ansøgning fra selskabet om at starte minedrift i området.

- Det er landsstyrets politik, at bestemmelserne i henhold til råstofloven skal følges nøje. Landsstyret udsteder ikke tilladelser til mineaktiviteter før alle ovennævnte krav er opfyldt, understreger medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen