NunaMinerals påbegynder boreprogram efter sjældne jordarter og guld i Grønland

NunaMinerals A/S kan med glæde meddele, at selskabet har påbegyndt det indledende boreprogram i 2011 indenfor selskabets Qeqertaasaq og Tikiusaaq sjældne jordartsprojekter (REE) som er beliggende i to store karbonatitkomplekser i det sydlige Vestgrønland. Selskabet påregner senere på året at påbegynde boringer efter guld indenfor selskabets Vagar guldprojekt i Sydgrønland

Tirsdag d. 14. juni 2011
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning.

Boreprogram påbegyndt i Qeqertaasaq sjældne jordartsprojekt (REE). Boreprogram planlagt for Tikiusaaq sjældne jordartsprojekt (REE). Boreprogram planlagt for Vagar guldprojekt i Sydgrønland.

NunaMinerals A/S kan med glæde meddele, at selskabet har påbegyndt det indledende boreprogram i 2011 indenfor selskabets Qeqertaasaq og Tikiusaaq sjældne jordartsprojekter (REE) som er beliggende i to store karbonatitkomplekser i det sydlige Vestgrønland. Selskabet påregner senere på året at påbegynde boringer efter guld indenfor selskabets Vagar guldprojekt i Sydgrønland.

Direktør i NunaMinerals, Ole Christiansen, udtaler: ”Kanalprøver indsamlet i 2010 på tværs af sene karbonatit-gange i Qeqertaasaq REE-projektet indeholdt op til 13,2% TREO* med et gennemsnitligt indhold på 2,8% TREO*. I Tikiusaaq REE-projektet indeholder løsblokprøver indsamlet indenfor en 750 m x 100 m radiometrisk thorium-anomali op til 9,6% TREO*. Bjergartsprøver fra Amphibolite Ridge i Sydgrønland indeholder op til 1 kilo guld pr. ton. Dette boreprogram vil give os informationer om kontinuiteten og karakteren af mineraliseringerne i de to REE projekter samt i guld-projektet i Sydgrønland”.
*) TREO betyder Total Rare Earth Oxides”.

Baggrund
NunaMinerals’ to REE-projekter findes indenfor eneretskoncessioner dækkende to store karbonatit-komplekser. Det 3 x 5 km store Qeqertaasaq karbonatit-kompleks er beliggende 135 km NNØ for hovedstaden, Nuuk. Tikiusaaq karbonatit-komplekset, som er beliggende 100 km ØSØ for Nuuk, består af en 3 x 2 km indre karbonatit kerne, som ses som en kraftig magnetisk anomali, indenfor en 14 x 14 km stort område med frakturering, omdannelse og karbonatit årer og -imprægnering.

I Qeqertaasaq-koncessionen er prøvetagningen i 2010 gennemført indenfor et 1,5 km2 stort interesseområde. Kortlægning og prøver indikerer, at høje REE-lødigheder findes i to tilsyneladende parallelle, grovkornede dolomit-gange i den sydlige del af interesseområdet. Disse gange opnår tykkelser på mellem 1,5 og 3 m. Det vigtigste REE-bærende mineral i Qeqertaasaq er ancylit (en REE-bærende strontiumkarbonat). Gangmineralerne i aftagende orden er kalcit, dolomit, paralstonit, strontianit, baryt, flogopit og alsnonit. Ancylit er rapporteret som værende robust med en kornstørrelse på 1-3 mm. To prøver er lige nu under hydrometallurgisk testning hos Intellimet i Missoula, USA. Resultaterne af disse tests forventes at foreligge i 3. kvartal 2011. I tillæg hertil gennemføres metallurgiske forstudier hos Camborne School of Mines, UK, på en komposit-prøve. Resultaterne af disse studier forventes at foreligge i 4. kvartal 2011.

I Tikiusaaq-koncessionen blev der i 2010 gennemført radiometriske og magnetiske målinger fra helikopter. Opmålingen førte til fundet af en 750 m lang og mere end 100 m bred radiometrisk thorium-anomali som er beliggende umiddelbart på nordsiden af kernen af karbonatit-komplekset. Alle højlødige REE-overfladeprøver indsamlet i 2010 (op til 9,6% TREO*) stammer fra dette område. Initiale XRD-analyser af prøver fra Tikiusaaq indikerer tilstedeværelsen af ancylit samt mindre mængder af churchit og spor af parasit. Tolkning af magnetiske data tyder på, at karbonatit-gangene i kernen af komplekset fortsætter ned til mere end 500 m dybde.

I Vagar-koncessionen er der i Amphibolite Ridge i 2010 fundet meget høje guldlødigheder på op til 1013 g/t i multiple kvartsgange. Historisk flis-prøvetagning på tværs af en kvartsgang om omgivende bjergarter indeholdt 25 g/t guld over 8 m. Værtsbjergarten granodiorit indeholder op til 12 g/t guld. Andre analyseresultater giver 145, 132 og 111 g/t guld. Værtsbjergarten for guldet er en svagt sulfidiseret granodiorit og to sub-parallelle kvartsgange med en gennemsnitlig bredde på 0,5 m og med en indbyrdes afstand på 50 m. Kvartsgangene kan følges over en strækning på hhv. 160 m og 200 m før de forsvinder ind under skred og moræne i Tributary Valley. Dog er svagt blottede kvartsgange med indhold af op til 2 g/t guld lokaliseret langs med strygningsretningen i Tributary Valley, hvilket indikerer, at længden af de guldførende gange kan være mindst 500 m.

Boringer i 2011
De indledende boringer, som blev påbegyndt 7. juni 2011 i Qeqertaasaq REE-projektet, har til formål at teste kontinuiteten og karakteren af de REE-mineraliseringer, som blev lokaliseret ved kanalprøver på tværs af karbonatit-gange på overfladen i ”interesseområdet”. Kanalprøver indeholdt op til 13,2% TREO* med et gennemsnitligt indhold på 2,8% TREO*. Halvdelen af kanalprøverne indeholdt 2% TREO* eller mere.

I slutningen af juni, 2011, forventes boreriggen flyttet til Tikiusaaq REE-projektet. De 3 højeste REE-lødigheder indsamlet i Tikiusaaq i 2010 indeholdt hhv. 7,9%, 8,3% og 9,6%. Alle de REE-berigede løsblokke er indsamlet indenfor en 750 m lang og i størrelsesordenen 100 m bred, radiometrisk thorium-anomali.

I slutningen af juli, 2011, forventes boreriggen at blive flyttet til Vagar-koncessionen i Sydgrønland, hvor kontinuiteten af Amphibolite Ridge guld-projektet vil blive testet.

Borekerner vil blive logget og prøvetaget. Borekerbeprøver vil blive knust og pulveriseret af Actlabs Greenland i Nuuk. Guldprøver vil blive analyseret ved fire assay af Actlabs Greenland i Nuuk mens pulveriserede REE-prøver vil blive analyseret ved litiummetaborat-fusion af Activation Laboratories Ltd., Ancaster, Ontario. Analysetiden for REE-prøver forventes at være ca. 7 uger.

Afhængig af resultater forventes boringerne at blive fortsat i september med henblik på at kunne påvise størrelsesordenen af kommercielt attraktive mål.