Grønland stiller høje krav til olieboringer for at undgå ulykker

Kombinationen af to-rigs politikken og kravet om at afslutte boreoperationerne flere måneder før isen sætter ind, betyder at Grønland har en væsentligt bedre aflastningsbrønds politik end hvad der er international praksis.

Mandag d. 15. august 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Forurening, Miljø og natur, Olieefterforskning.

De grønlandske myndigheder tager mange forholdsregler for at undgå ulykker, herunder oliespild. De forholdsregler som der tages i Grønland er unikke og langt mere vidtgående end i mange andre lande. Alle olieaktiviteter i Grønlands skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. Aktiviteter bliver kun godkendt hvis det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau. De krav der stilles til olieselskaberne i Grønland indebærer blandt andet, at:
  • Brøndkonstruktioner, brøndoperationer, operationer og sikkerhedsprocedurer skal leve op til de norske Nordsø-regler før de kan godkendes i Grønland;
  • Boreoperatører skal have erfaring med at operere i Nordsøen før de kan blive godkendt i Grønland;
  • Boreenheder skal have en godkendt sikkerheds- og sundhedsredegørelse fra de norske eller britiske myndigheder før end de kan godkendes til operationer i Grønland;
  • Grønland ligesom Norge, har valgt at kræve, at der skal være flere uafhængige systemer, som kan aktivere lukke-ventilerne i oliebrøndene. Blandt andet stiller de Grønlandske myndigheder krav om fjernbetjeningssystemer, som kan lukke en brønd ved et blow-out, selv om man har mistet forbindelsen mellem borerig og borehul;
  • Ved boringer i havet ud for Grønland skal der være to borerigge på plads. Dette er et krav fordi operationer i Grønland foregår så langt væk fra resten verden. Ved f.eks. et ukontrolleret udslip hvor det ville være nødvendigt at bore en aflastningsbrønd ville det tage alt for lang tid at mobilisere en rig og få den til Grønland. Med to-rigs politikken kan der sættes hurtigt og effektivt ind i tilfælde af en ulykke og bore en aflastningsbrønd relativt hurtigt.
  • Sammen med norske specialister føres der meget hyppige tilsyn med aktiviteterne i gennem hele boresæsonen. Grønlands tilsynsmodel er således blandt de mest omfattende på verdensplan.
  • Der stilles krav om etablering af et system til håndtering af isbjerge efter bedste arktiske standarder. Cairns system efterlever Newfoundland Offshore Petroleum Board’s Physical Environmental Guidelines, som også indbefatter ishåndtering, disse retningslinjer regnes for at være de bedste i verden;
  • Enhver borelokalitet skal være fri for havis og boreoperationerne skal slutte flere måneder før der kommer havis ind i regionen. Grunden til at operationerne skal slutte flere måneder før isen sætter ind er en forholdsregel, som de grønlandske myndigheder har valgt at tage for at sikre, at der vil være nok tid til, inden isen sætter ind, at bore en aflastningsbrønd og rydde op efter et eventuelt oliespild

De grønlandske myndigheder stiller altså høje krav til de operationer der udføres i Grønland. Kombinationen af to-rigs politikken og kravet om at afslutte boreoperationerne flere måneder før isen sætter ind, betyder at Grønland har en væsentligt bedre aflastningsbrønds politik end hvad der er international praksis.