Råstoffers miljødel granskes

På vegne af landsstyret skal det hermed præciseres, at landsstyret i henhold til Qoornoq-aftalen fra juli 2010 har igangsat en granskning af området i løbet af denne valgperiode. Dette kræver en tilpasning af råstofloven og visse andre grønlandske og danske love samt forudgående forhandlinger med staten.

Tirsdag d. 30. august 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Miljø og natur, Minedrift, Olieefterforskning, Råstoffer.

Der er stor polemik i pressen omkring myndighedsbehandlingen af råstofområdets miljø-del i disse dage.

Det skal understreges, at landsstyret ikke har ændret politik på området, og at vi følger den handlingsplan som landsstyret har vedtaget.

På vegne af landsstyret skal det hermed præciseres, at landsstyret i henhold til Qoornoq-aftalen fra juli 2010 har igangsat en granskning af området i løbet af denne valgperiode. Dette kræver en tilpasning af råstofloven og visse andre grønlandske og danske love samt forudgående forhandlinger med staten. Det er afgørende, at der ikke gennemføres løsninger, som ikke er nøje afstemt med Selvstyreloven, kontinentalsokkelloven og den danske havmiljølov. Ændringen af lovkomplekset er en kompliceret affære, der fordrer en gennemgribende granskning af hele råstofområdets miljødel.

Ændringsforslaget til råstofloven og andre love forventes at blive behandlet i Landstinget og eventuelt i folketinget i efteråret 2012, hvorefter ændringerne kan træde i kraft fra 2013.

I den forbindelse skal Landstinget også tage stilling til dækning af det merbevillingsbehov, som vil være en følge af forslaget. En opdeling af myndighedsbehandling på flere enheder ville heller ikke kunne ske uden at der udløses et behov for en forøget normering af stillinger, hvis det nuværende aktivitetsniveau på råstofområdet skal fastholdes.

Landsstyret holder fast i Qoornoq-aftalens mål om at tilpasse samspillet mellem råstof og miljø inden valgperiodens udløb. I den forbindelse er det af central betydning for landsstyret, at fastholde princippet om en forskningsbaseret miljørådgivning som gives af uafhængige videnskabelig institutioner.

Vi glæder os til debatten i Landstinget om emnet ved denne efterårssamling, hvor vi håbet at de mange komplicerede del-elementer af råstofloven vil blive belyst til gavn for alle.

Qoornoq Deklaration