Svensk-grønlandsk samarbejde

Sverige har mange års erfaringer med efterforskning og minedrift på mineralområdet. Derfor er det nærliggende for os i Grønland, at arbejde på at udbygge samarbejdet med Sverige også på disse områder.

Onsdag d. 31. august 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift.

Sveriges Handelsminister Ewa Björling med følge er i disse dage på officiel besøg i Grønland. Delegationen har været en tur i Sisimiut og dernæst i Nuuk i dagene 29. august til 1. september 2011.

Det primære mål med besøget er at styrke samarbejdet mellem Grønland og Sverige og at udbygge handelsrelationerne mellem landene, især på erhvervs- og råstofområdet.

Et seminar blev afviklet i Nuuk, hvor de vigtigste aktører indenfor erhvervs- og råstofområdet deltog. Status på råstofområdet, på miljødelen af råstofprojekter, på vandkraftområdet, på byggerierne i Grønland og ikke mindst aluminiumssmelter projektet i Grønland blev fremlagt for den svenske delegation. Samtidig fik delegationen mulighed for at mødes på tomandshånd med de repræsenterende selskaber i Grønland, således samarbejdsmuligheder kunne afsøges.

- Sverige har mange års erfaringer med efterforskning og minedrift på mineralområdet. Derfor er det nærliggende for os i Grønland, at arbejde på at udbygge samarbejdet med Sverige også på disse områder. Fokus kunne være udveksling af erfaringer om forvaltning, tilsyn og ikke mindst uddannelse på mineområdet. Der kan sagtens også være andre nærliggende områder vi kan samarbejde om, siger landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.

Grønland og Sverige har i forvejen samarbejdsrelationer i kraft af deres medlemskab i Arktisk Råd.

- Vi vil fortsætte det gode samarbejde indenfor rammen af Arktisk Råd og i andre relevante fora for fælles udvikling af viden og for at sikre tydelige rammer for bæredygtig udvikling i Arktis. Det vil være til stor gavn for begge parter, slutter Ove Karl Berthelsen.

Under besøget i Grønland var den svenske delegation på besøg hos Nukissiorfiit i Sisimiut, hos Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og London Minings efterforskningsbase i Isua i bunden af Nuukfjorden, hvor selskabet er i gang med sine efterforskningsaktiviteter med henblik på en jernmine.