Greenland Minerals and Energy får justeret sine efterforskningsvilkår

Baggrunden for beslutningen er, at selskabet har meddelt landsstyret, at selskabet har behov for klarere licensrammer inklusiv radioaktive elementer, så selskabet kan færdiggøre de såkaldte lønsomhedsstudier samt vurderinger af projektets miljø, sundheds og samfundspåvirkning.

Torsdag d. 1. december 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Uran.

Landsstyret har besluttet, at godkende en tilføjelse til vilkårene i Greenland Minerals and Energy efterforskningstilladelse ved Kvanefjeldet. Det betyder, at selskabet nu kan efterforske efter mineraler med et indhold af radioaktive grundstoffer over almindelig baggrundsniveau.

Baggrunden for beslutningen er, at selskabet har meddelt landsstyret, at selskabet har behov for klarere licensrammer inklusiv radioaktive elementer, så selskabet kan færdiggøre de såkaldte lønsomhedsstudier samt vurderinger af projektets miljø, sundheds og samfundspåvirkning. Det er i ændringen af efterforskningstilladelsen gjort klart, at Greenland Minerals and Energy ikke har ret til at få meddelt en tilladelse til udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Beslutningen ligger derfor indenfor landsstyret koalitionens Qoornoq-aftale, der fastholder 0-tolerance politikken samtidig med at landsstyret ønsker at vurdere om politikken skal fastholdes eller ændres. Denne beslutning skal baseres på opdaterede undersøgelser af de sikkerheds, sundheds- og miljømæssige forhold ved mine-projekter, som har et indhold af radioaktive grundstoffer, der ligger over et almindeligt baggrundsniveau.

Greenland Minerals and Energy har indtil videre kortlagt en forekomst på 619 millioner tons malm med et indhold af 6,6 millioner tons sjældne jordartsmetaller, 350 millioner pund uran-oxid og 1,3 millioner tons zink.

Indholdet af uran og thorium i Kvanefjeldet ligger med et nuværende viden væsentligt over det nuværende 0-tolerance niveau.

Etableringen af en mine forventes at indebære investeringsomkostninger på 12,5 milliarder kroner. Såfremt der gives tilladelse hertil forventer selskabet en årlig produktion på 43.000 tons sjældne jordartsmetaller samt en bi-produktion af uran-oxid.

Greenland Minerals and Energy oplyser, at de forventer at færdiggøre lønsomheds-, VVM- og VSB-studier ultimo 2012 med henblik på at ansøge om en udnyttelsestilladelse i løbet af 2012.