Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Fredag d. 25. maj 2012
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Alcoa, Efterforskning, Minedrift, Olieefterforskning.

I den seneste tids debatter om storskala projekter, har der været travlhed i medierne for at få omgivelserne til at tro på ”splittelse i Siumut” primært med hensyn til ALCOA aluminium smelteri projektet planlagt til at blive etableret i omegnen af Maniitsoq.

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq.

Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Et splid og strid, der kunne have været undgået såfremt det på området ansvarlige medlem af landsstyret og dennes Departement arbejdede i tråd med løfter om at afholde ”Landstingsseminar” om temaet og i det hele taget arbejdede mere gennemsigtigt i forhold til omgivelserne.

Siumut vil arbejde 100% og hvis muligt endnu mere på at støtten kan forplante sig til at blive virkelighed i form af en vellykket tilblivelse af projektet.

Det betyder, at Siumut vil gøre, hvad der er muligt for at realisere planerne.

Imidlertid er der fortsat mange uafklarede punkter, som Siumut af gode grunde ikke har fået svar på og kan derfor på nuværende tidspunkt kun helt klart udmelde sin helhjertede støtte til projektet.

Desværre har medierne taget fat på delområder, som Landstinget og landsstyret endnu ikke har fremsat til politisk debat endsige beslutning. Dette har afstedkommet at enkelte politikere er faldet for fristelsen til at udtale sig uden at kolleger har haft mulighed for at tage bindende beslutninger, da emnerne endnu ikke er blevet officielt fremsat.

Der har Siumut som parti været tilbageholdende med hensyn til udmeldinger, da sådanne nemt kan spolere vigtige forhandlinger, der bliver afgørende for beslutnings drøftelser.

Forhandlinger kræver og vil kræve en vis smidighed, da sådanne altid vil have grundlag i ”give og tage” aspekter.

Det ligger dog klart, at Siumut grundlæggende vil tage udgangspunkt i rammer, som landets lovgivninger lægger op til. Hvad der måtte afvige fra disse, må der i sagens natur forhandles om i bestræbelser på at finde løsninger og kompromiser, der kan være fælles fodslag om. Indtil da appellerer Siumut til, at vi slår koldt vand i blodet, for ikke at skulle smadre forhandlingsmulighederne og således afvente hvad der må komme ud af temaer til politisk beslutning.