Stor interesse for olieudbudsrunde i Grønlandshavet

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke. Der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger vælges.

Tirsdag d. 18. december 2012
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Olieefterforskning, Råstoffer.

Udbudsrunden i Grønlandshavet er endnu en succes for Grønlands licenspolitik. Det er den første indledende udbudsrunde, der er blevet afholdt offshore Østgrønland, men interessen har været stor.

Ved ansøgningsfristen d. 15. december 2012 har Råstofdirektoratet modtaget 11 ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Grønlandshavet. Ansøgningerne kommer fra 3 ansøgningsgrupper.

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke. Der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger vælges.

”Resultatet af udbudsrunden er en vigtig milepæl i opnåelse af en langsigtet og bæredygtig samfundsøkonomi i Grønland. Licenspolitikken for Grønlandshavet er en naturlig videreførelse af de succesfulde udbudsrunder, som vi tidligere har afholdt, og det er meget glædeligt at se en lige så stor interesse for havet ud for Østgrønland, som vi har set i tidligere udbudsrunder i havet ud for Vestgrønland”, siger landsstyremedlem Ove Karl Bertelsen.

Baggrund
Udbudsområdet i Grønlandshavet omfatter et havområde på i alt 50.000 km2. Udbudsrunden er delt op i to udbudsrunder. Den første runde er forbeholdt selskaber, der er medlemmer af den såkaldte KANUMAS-gruppe. KANUMAS-gruppen består af Statoil-Hydro, BP, ExxonMobil, Chevron, Japan Oil, Gas and Minerals National Corporation og NUNAOIL A/S. Der udbydes 11 blokke, der varierer i størrelsen fra 2220 km2 til 3803 km2.

Det samlede udbudsområde for den første runde udgør i alt 29.868 km2. Den anden runde er en såkaldt åben runde, hvor alle selskaber har lov til at ansøge. Der gælder dog de samme krav til ansøgerne, som ved den første udbudsrunde. I anden runde udbydes 8 blokke, samt eventuelt resterende blokke fra første runde. Blokkene i anden udbudsrunde dækker et område på i alt 20.081 km2 og varierer i størrelsen fra 1752 km2 til 3306 km2.