Giv os bare et sagligt argument

Siumut ville (kunne) ikke under valgkampen komme med en klar begrundelse for, hvorfor loven skal tages op til revidering - det virkede nærmest som en ren protestreaktion.

Onsdag d. 3. april 2013
Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Emnekreds: Efterforskning, Levevilkår, Politik, Råstoffer.

Siumut vil revidere Storskalaloven - det hørte vi flere gange under valgkampen. Og i dag kan man så i medierne se den officielle udmelding.

Storskalaloven er et stykke lovgivning som det tidligere andsting om noget kan være stolte af. Det er en rammelov som både sikrer lønforhold og brug af grønlandsk arbejdskraft. Og i kombination med råstofloven skaber den yderst gode betingelser for os, når vi en dag skal indgå den første IBA-aftale, altså de konkrete rammer for f.eks. London Minings virke.

Op til vedtagelsen af loven og under valgkampen hørte man i den grad Siumuts kritik - det på trods af, at der er tale om en gennemarbejdet lovgivning, som bestemt ikke er blevet til verden hen over natten. Under lovskrivningen benyttede Selvstyret sig både af eksperthjælp og kyndig vejledning, hvilket også afspejles i resultatet, som bl.a. SIK, GA og Transparency Greenland bakkede op om.

Siumut ville (kunne) ikke under valgkampen komme med en klar begrundelse for, hvorfor loven skal tages op til revidering - det virkede nærmest som en ren protestreaktion.

Nu er udmeldingen så klar, loven skal revideres og det vil så resultere i en foreløbig stopper for vores råstof eventyr.

Stigende arbejdsløshed og offentlige besparelser
Vi har brug for nye erhverv, nye arbejdspladser, penge i landskassen - hvis ikke vil resultatet snart kunne mærkes i hvert eneste hjem i Grønland.

Demokraterne har satset på og arbejdet for, at mineraludvinding kan blive en realitet for Grønland, hvorfor skal det nu gå i stå?!?