Det her er større end partipolitik

Vi ser frem til, sammen med landsstyret, at drøfte de muligheder og udfordringer der er lige nu vedrørende Nunaminerals. Men vi finder det lige så vigtigt, at der skabes enighed om landets samlede råstofstrategi.

Tirsdag d. 10. februar 2015
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Politik, Råstoffer.


foto: NunaMinerals

Inuit Ataqatigiit skal kraftigt opfordre til et stærkt samarbejde mellem landsstyret og Landstingets partier og udvalg omkring situationen i Nunaminerals. Vi bør undgå at debatten bliver afsporet til at handle om personlige modsætningsforhold eller partipolitisk uenighed. Det er der ingen grund til.

Inuit Ataqatigiit vil gerne gentage, at vi finder det utroligt vigtigt at der er fælles fodslag mellem landsstyret og Landstinget i denne sag. Der er ingen tvivl om at der bliver holdt øje med de signaler der kommer politisk, fra investorer i ind- og udland. Derfor er det vigtigt at finansudvalget hurtigst muligt informeres om de overvejelser landsstyret gør sig efter udfaldet af generalforsamlingen i Nunaminerals i sidste uge og søger opbakning i Landstinget til disse. Derfor er vi glade for, at Finansudvalget er enige om at indkalde Formanden for landsstyret til en orientering om situationen i Nunaminerals.

Vi ser frem til, sammen med landsstyret, at drøfte de muligheder og udfordringer der er lige nu vedrørende Nunaminerals. Men vi finder det lige så vigtigt, at der skabes enighed om landets samlede råstofstrategi. Vi ønsker alle, at skabe gennemsigtighed og klare rammer om vores råstofpolitik. Og gennem dialog og kompromisser, er vi overbeviste om, at der er grundlag for dette.

Når der er faldet mere ro på vil det være passende at der udarbejdes en redegørelse om forløbet med Nunaminerals. Hvis vi skal forbedre vores strategi må vi tage ved lære af det der er sket. Derfor bør en redegørelse både omhandle Nunaminerals ageren, men også det politiske niveaus påvirkning af selskabet.