NunaMinerals er i alvorlige finansielle problemer

Hvorvidt de igangværende forsøg, der involverer mulige investorer, kan føre til en holdbar løsning er stadig meget usikkert og kan muligvis resultere i påbegyndelsen af insolvensbehandling afhængigt af udviklingen over de kommende dage.

Fredag d. 20. februar 2015
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Råstoffer.

Udfaldet af igangværende forsøg på at finde en løsning er usikkert
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 30. januar 2015 og nr. 7 af 2. februar 2015, meddeler bestyrelsen for NunaMinerals A/S hermed, at bestyrelsen og direktionen fortsætter deres bestræbelser på at finde en løsning på NunaMinerals finansielle situation, herunder en løsning vedrørende lånet fra Selvstyret på kr. 4,5 millioner, der forfaldt til betaling den 31. januar 2015. Selskabet er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at opfylde dets betalingsforpligtigelser overfor Selvstyret, og har ingen likviditet til fortsættelse af driften.

Hvorvidt de igangværende forsøg, der involverer mulige investorer, kan føre til en holdbar løsning er stadig meget usikkert og kan muligvis resultere i påbegyndelsen af insolvensbehandling afhængigt af udviklingen over de kommende dage.