NunaMinerals A/S indgiver konkursbegæring

Grønlands Selvstyre, som er den største aktionær i NunaMinerals, fandt ikke tilbuddet til at være tilstrækkeligt levedygtigt til en genfinansiering af NunaMinerals og fandt således ikke forslaget acceptabelt under de givne vilkår

Mandag d. 20. april 2015
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Forundersøgelsr, Minedrift.


Bestyrelsen i NunaMinerals har efter grundige overvejelser besluttet at indgive konkursbegæring, da det ikke har været muligt at finde en løsning, der kan redde selskabet.

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 30. januar 2015, nr. 7 af 2. februar 2015, nr. 8 af 20. februar 2015 og nr. 9 af 31. marts 2015, er det med dyb beklagelse at bestyrelsen meddeler, at det ikke har været muligt at finde en løsning, der ville kunne sikre den nødvendige finansiering af NunaMinerals til fortsættelse af selskabets drift.

Siden tabet af selskabets egenkapital, som meddelt den 19. januar 2015, og den ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2015, har bestyrelsen og direktionen forsat deres bestræbelser med at søge alternativ finansiering. Hver mulighed er blevet vendt i forsøget på at finde en løsning til fordel for alle selskabets aktionærer. Desværre har det ikke været muligt at finde en løsning for NunaMinerals indenfor den afgrænsede tidsramme der var til rådighed for Selskabet.

Et forslag (”tilbuddet”) og flere ændringsforslag blev modtaget i løbet af marts og april fra Greenland Mining Manegement (”GMM”).

Grønlands Selvstyre, som er den største aktionær i NunaMinerals, fandt ikke tilbuddet til at være tilstrækkeligt levedygtigt til en genfinansiering af NunaMinerals og fandt således ikke forslaget acceptabelt under de givne vilkår.

Selskabet er ikke i stand til at opfylde dets forpligtigelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet er dermed insolvent.

På denne baggrund, og for at overholde de lovgivningsmæssige forpligtelser, ser bestyrelsen ingen anden mulighed end at indgive konkursbegæring ved Retten i Grønland og konkursbegæringen vil blive indgivet hurtigst muligt.