Indsigt: Uacceptabel ringeagtelse af grønlændere

Uacceptabel ringeagtelse af grønlændere

Hvorfor har man afskediget nogle grønlændere, der har arbejdet trofast i mange år? Det er ved at blive for meget, at vi gør os så afhængige af den udefrakommende arbejdskraft

Torsdag d. 26. april 2001
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Onsdag den 28. marts 2001 kom det frem i en pressemeddelelse, at der vil blive ansat udefrakommende ledere i Royal Greenlands fire fabrikker.

Det er meget bedrøveligt at høre sådan noget som grønlænder, ikke fordi det skyldes danskerhad eller anden racediskrimination, men fordi det ikke er blot skuffende, at landets politiske ledere gennem snart 22 år, det vil sige især Siumutterne, helt uacceptabelt nu agter at besætte lederposterne med udefrakommende arbejdskraft som en slags udtryk for ringeagtelse og manglende tiltro på grønlændere, skønt de i sin tid fremsatte mange løfter under debatten om hjemmestyrets indførelse.

Jonathan Motzfeldt og Lars Emil Johansen, I har skiftevis være landsstyreformænd, og i sin tid fremsatte I nogle tanker og løfter om hjemmestyrets indførelse, til hvilke vi nærede store forventninger. Men vi er blevet skuffet over, at mange af disse endnu ikke er blevet til noget. Eksempelvis må mange vælgere sikkert endnu huske jeres motto’er:

"Grønlænderen skal regere i sit eget land" - "Vi kan godt selv" - og så videre.

Hvad har disse ord resulteret i? Hvorfor har man ikke haft større tiltro til grønlænderne og kørt lederuddannelser og hvorfor vil man endnu ikke prioritere denne højere?

Hvorfor har man afskediget nogle grønlændere, der har arbejdet trofast i mange år? Det er ved at blive for meget, at vi gør os så afhængige af den udefrakommende arbejdskraft.

Vi må udnytte de velegnede grønlændere i endnu højere grad! Vi må nære større tillid til vore landsmænd og give dem endnu bedre opmuntring og oplæring! Man kan ikke blot sige, at vedkommende ikke er egnet på grund af manglende erfaringer. Man kan nemlig ikke få erfaringer, hvis man ikke kommer i arbejde.