Hvem skal have aktiemajoriteten i Pisiffik

Da lovgrundlaget for privatisering af KNI blev fremlagt formanede landsstyreformanden, at landstinget ikke skal kræve noget af KNI og landsstyret i forbindelse med bemyndigelse til salg af Pisiffik til udenlandske købere

Torsdag d. 17. maj 2001
Manasse Berthelsen
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Forslaget om privatisering af KNI A/S´s datterselskaber - Pisiffik, Pilersuisoq, Pisiniartarfipput, Piteraq, KNI Tved - blev drøftet i landstinget for første gang, uden vi blev ret meget klogere af det. Men vi fik dog at vide, at Pisiffik´s butikker i seks byer skal sælges. Vi fik ikke at vide, hvorfor man vil sælge, hvor stor del af aktierne der skal sælges til udlandet og hvem der vil købe.

Det lugter mere af, at det er en privatisering blot for privatiseringens skyld.

Da lovgrundlaget for privatisering af KNI blev fremlagt formanede landsstyreformanden, at landstinget ikke skal kræve noget af KNI og landsstyret i forbindelse med bemyndigelse til salg af Pisiffik til udenlandske købere.

Der er ingen tvivl om, at KNI gerne ser at hele Pisiffik skal sælges af strategisk køber. Men ansatte i Pisiffik vil også være medejere og "alle" partierne vil gerne sikre at aktiemajoriteten skal forblive i landet. Siumut og Atassut sagde det ikke klart fra landstinget´s talerstol, men gennem ugeavisen Sermitsiaq. Jeg synes, at Siumut og Atassut bør melde klart ud, om aktiemajoriteten skal forblive i landet eller ikke.

Hvorfor man vil sælge ...
Ud fra de nuværende argumenter er det nærmest en privatisering for privatiseringens skyld. Man siger, at det er et gammelt mål som bliver en realitet nu, men et af de mærkværdige argumenter er, at Hjemmestyret ikke skal være med til Pisiffiks eksplosive ekspansion (vokseværk), hvor Pisiffik opkøber mindre butikker på kysten. Med andre ord kan Hjemmestyret ikke lide deres politik som de fører gennem KNI´s bestyrelse.

Men hvem siger, at køberen af Pisiffik ikke må opkøbe mindre butikker i de seks byer der etablerer sig for at få flere markedsandele?

Vil man fra Hjemmestyret´s side kræve, at køberen ikke må opkøbe mindre virksomheder? Man lovede landstingsmedlemmerne, at der efter privatiseringen kommer et rigt varesortiment på hylderne. Mon det bliver tilfældet, for det er jo begrænset med købere og det er ikke særlig rentabelt at have et rigt sortiment liggende og samle støv.

Formålet med salget er, at køberen skal være en strategisk investor indenfor detailhandelen med meget stærkere økonomisk baggrund end KNI (hjemmestyret).

Spørgsmålet er om der kommer en mere ligeværdig konkurrence ud af det, når vi får en detailkæde der er stærkere end Pisiffik.