Private stopper investeringer

Landstinget har med den nye forordning om leje af boliger sat en effektiv og øjeblikkelig stopper for private investeringer i boligbyggeriet

Fredag d. 1. juni 2001
Erik Holmsgaard
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Økonomi.

Landstinget har med den nye forordning om leje af boliger sat en effektiv og øjeblikkelig stopper for private investeringer i boligbyggeriet. Det vurderer flere ejendomsinvestorer over for Sermitsiaq Erhverv.

Investorerne mener, at investeringsafkastet fremover bliver så beskedent, at det bliver umuligt at få private til at løbe risikoen ved at investere i boligbyggeriet. Den nye forordning dikterer en forrentning af investors egenkapital på blot en halv procent af diskontoen.

Ifølge investorerne er et afkast på minimum 15 procent nødvendigt, hvis der også skal være plads til en mindre risikomargin i investeringen.

Samstemmende siger investorerne, at det er nødvendigt, at afkastprocenten bliver ændret, hvis politikerne ønsker, at private også fremover skal investere i udlejningsejendomme.

- Forordningen er ikke blot ulæselig; den blokerer samtidig for udviklingen. Hvis man ønsker privat kapital på boligmarkedet, så er det en helt forkert vej at gå, siger direktør Arne Amstrup, Nota-Bene A/S, til Sermitsiaq Erhverv.

Gammel GTO-model
Til lejligheden har landsstyremedlem for boliger og infrastruktur Steffen Ulrich-Lynge hevet en gammel og støvet GTO-model op af skrivebordsskuffen: Ejendommens teknisk-økonomiske værdi, der er udtryk for ejendommens aktuelle værdi til forskel fra ejendommens markedsværdi, der er udtryk for, hvad den kan handles til.

Ifølge forordningen skal afkastprocenten beregnes af denne teknisk-økonomiske værdi, og det er helt uacceptabelt, siger investorerne.

De spørger, hvem der skal beregne denne værdi. Hvordan skal der reguleres ved istandsættelser? Hvordan skal man skelne mellem forbedring og vedligehold? Og hvilke instanser skal varetage dette betydelige styringsapparat?

Domino-effekt
- Hvordan skal man forholde sig ved salg af en udlejningsejendom, hvor salgsprisen overstiger den teknisk-økonomiske værdi, spørger en investor og tilføjer:

- For med de nye regler vil det da være tosset at købe til en pris over den teknisk-økonomiske værdi. Har politikerne tænkt sig at sætte de normale markedsmekanismer og prisdannelsen for udlejningsejendomme ud af kraft via lejelovgivningen?

Den pågældende investor, som Sermitsiaq Erhverv har lovet anonymitet, mener, at forordningen vil medføre massive prisfald på ældre udlejningsejendomme.

- Som en dominoeffekt vil det medføre store tab for ejerne, og kreditgiverne vil miste tilliden til det grønlandske marked, siger han.

Grønlands Erhvervsråd og Grønlands Arbejdsgiverforening har reageret voldsomt over for Landstingets boligudvalg og opfordret til, at beslutningen om ny lejeforordning bliver udsat til Landstingets efterårssamling.