Vestnorden - fremtidens port til udvikling

På mange måder kan man undre sig over, at porten til de tre vestnordiske lande ikke er Keflavik, istedet for idag, hvor to af landene har København som gateway til det store udland. Måske vil en visionær plan være, at vi i fremtiden benytter Island som porten til det store udland.

Fredag d. 8. juni 2001
Stig Rømer Winther
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Turisme.

Historisk går båndene i det vestnordiske samarbejde langt tilbage - ja helt tilbage til den norrøne tid. Det er et samarbejde, der tidligere har taget udgangspunkt i nødvendigheden af et sammenhold, for derigennem at kunne sikre en kulturel og kommerciel bæredygtighed.

Også idag rummer det vestnordiske samarbejde en lang række oplagte muligheder for udvikling Hver for sig er de tre vestnordiske lande uendeligt små i markedsmæssigt henseende, men sammen udgør vi en ikke ubetydelig del af et geografisk område, og dermed måske også på sigt et område, som vil kunne tiltrække flere investeringer. Hvis vi står sammen!

Forudsætningen for et øget samarbejde mellem de vestnordiske lande er først og fremmest et velfungerende transportsystem, der kan sikre en vis regularitet i trafikken mellem de tre lande - til en overkommelig pris.

På mange måder kan man undre sig over, at porten til de tre vestnordiske lande ikke er Keflavik, istedet for idag, hvor to af landene har København som gateway til det store udland. Måske vil en visionær plan være, at vi i fremtiden benytter Island som porten til det store udland. Dette bør undersøges snarest, og behandles på de politiske niveauer i de tre lande.

Turistmæssigt og erhvervsmæssigt vil et udbygget samarbejde med de øvrige lande i Vestnorden kunne få en stor betydning. Markederne i især Tyskland og USA vil blive langt mere tilgængelige for specielt os i Grønland, og på sigt åbne muligheden for, at vi måske kan starte en eksport af ferskvarer til det amerikanske kontinent - til højere priser end vi idag kan opnå på verdensmarkedet for frysevarer. Denne tanke er også værd at notere sig.

Hvordan kan dette så realiseres?

Hvis vi afgørende skal bringe erhvervsudviklingen i den nordatlantiske region i fokus, er øget samhandel, og øget fokusering på transportforbindelserne af afgørende nødvendighed. Her bør det være et mål, at de vestnordiske transportselskaber ser en mulighed for et tættere samarbejde end tilfældet er idag, for derigennem på sigt at skabe mulighed for effektivisering og udvikling af transportsystemerne. Men også for at vi i vestnorden på både kort og lang sigt kan udnytte de kvaliteter, viden og ressorucer der ligger i de tre lande.

Tiden er inde til at være visionære - og tænke i nye baner. Handling bag ord!