Betal din skat med glæde

Virksomhedernes fordel ved at udskyde skatten er, at de kan investere skattekroner i nye aktiviteter. Vi erkender, at de gældende skatte- og afskrivningsregler, derved indeholder en vis form for dynamik og tilskyndelse til investeringer og aktivitet, som kan være en fordel for såvel virksomheden som samfundet

Fredag d. 13. juli 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Vi har et skattesystem, som i det store og hele er tilfredsstillende. Men der er huller i skattelovgivningen, når virksomheder kan udskyde betalingen af selskabsskat i mange år ved at udnytte det frie afskrivningssystem til det yderste. Det dur ikke.

Vi har masser af velkonsoliderede firmaer, som hvert år præsterer pæne overskud, men som aldrig betaler en krone i skat. Disse virksomheder skubber den udskudte skat foran sig.

Der er samtidig selskaber, som har pengetanken liggende i Danmark - og låner penge ud til det grønlandske moderselskab. Det sker for at undgå at betale skat i Grønland.

Det er ikke holdbart, og det svækker retsbevidstheden hos den almindelige lønmodtager, som ofte føler sig jaget og kontrolleret af skattevæsenet, fordi lønmodtagernes skatteforhold er til at overskue. Man kan derimod let få det indtryk, at selskabernes jongleren med skattekroner til egen fordel ikke kontrolleres.

Vi er berømte for at have et enkelt og overskueligt skattesystem. Det skal vi bevare. Men systemet skal sikre, at også erhvervsvirksomheder betaler en rimelig skat af deres overskud.

Virksomhedernes fordel ved at udskyde skatten er, at de kan investere skattekroner i nye aktiviteter. Vi erkender, at de gældende skatte- og afskrivningsregler, derved indeholder en vis form for dynamik og tilskyndelse til investeringer og aktivitet, som kan være en fordel for såvel virksomheden som samfundet.

Men det er usundt, at firmaerne kan kalkulere med, at de ikke behøver at betale skat.

Systemet skal ændres og trimmes, og vi opfordrer landsstyret og Landstinget til at gøre det på en måde, så skattesystemet forbliver erhvervsvenligt og tilskynder til investeringer i nye aktiviteter og nye virksomheder, samt til at vedligeholde produktionsapparatet. Det er i samfundets interesse.

Skattedirektøren anslår, at virksomhederne skylder en milliard i skat. Det er altså ikke småpenge, vi taler om, og i en tid, hvor samfundet mangler penge til vedligeholdelse af skoler og boliger, hvor sundhedsvæsenet, folkeskolen og socialvæsenet mangler penge, er det kun rimeligt, at de virksomheder som kan, betaler deres skattegæld i stedet for at have pengene stående som en likvid reserve.

Desuden bør skattevæsenet have mulighed for at se på den sorte økonomi inden for fiskeri og fangst. Store indtægter går skattevæsenets næse forbi, fordi handlerne og forbruget aldrig registreres nogen steder.

Moralen bør være, at man betaler sin skat med glæde, for det er en fordel for os alle, at vi har et godt uddannelsessystem, et godt sundhedsvæsen, og at vi er i stand til opfylde folks berettigede krav om boliger.