PUISI A/S skandalen

I (Sermitsiaq) Erhverv fremgår det dog, at undersøgelserne om erstatningsansvaret først forventes afsluttet til marts 2001. Nu er der gået næsten over 4 måneder. Hvor langt er man nået, og hvornår bliver der besluttet ? Man har et solidt grundlag, og i artiklen bliver yderst kritisable forhold nævnt

Fredag d. 20. juli 2001
Steen R. Jeppson
Emnekreds: Erhverv, Love og konventioner, Politik, Puisi, Økonomi.

Siden PUISI A/S gik i betalingsstandsning er der nu gået over et halvt år. Som man ved forsøgte højtstående personer, politikere, tidligere politikere samt andre involverede som stadig bestrider førende stillinger bl.a i forbund i dag, og derved stadig udøver indflydelse, baseret ud fra geniale ideer, drømme, at skabe et sælpølseprojekt, eventyr, som i løbet af ingenting skulle tjene millioner ind.

Ud fra produkter som sælpølser, sæloliekapsler som kunne have en sundhedsfremmende virkning og som grundlag, men som ikke blev skabt, forsøgte man ligeledes på at skabe et marked i Kina for at få succes.

Mange millioner kroner blev dog tabt ud i luften. Som følge af store fejltagelser, bedømmelse, skal det grønlandske samfund altså bare miste disse mange millioner? Absolut ikke! Der er ingen tvivl, og der vil være mange som vil enes med mig på det synspunkt.

I Sermitsiak "Erhverv 19.januar 2001 nr. 3" fremgår det, at den daværende ledelse i det konkursramte PUISI A/S kan forvente et erstatningskrav. Samt at der er grundlag for at antage, at der kan foreligge erstatningsansvar for medlemmer af ledelsen og/eller rådgivere. I "Erhverv" fremgår det dog, at undersøgelserne om erstatningsansvaret først forventes afsluttet til marts 2001. Nu er der gået næsten over 4 måneder. Hvor langt er man nået, og hvornår bliver der besluttet ? Man har et solidt grundlag, og i artiklen bliver yderst kritisable forhold nævnt.

Der er 3 forhold som har haft afgørende virkning for at PUISI gik i betalingsstandsning. I kuratorernes redegørelse afsløres det, jeg citerer:
  1. "at det grundlag, der forelå i forbindelse med selskabets start og drift var helt utilstrækkeligt og i visse henseender misvisende i relation til såvel forretningsmæssige som økonomiske forhold".
  2. "at der ikke var opbygget en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed i såvel Grønland som Kina. I særdeleshed m.h.t. faglig kompetence, afrapportering, om driften, bogføringen og formueforvaltningen samt selskabets kapitalredskab."
  3. "manglet løbende kontrol med og overblik over PUISI’s organisatoriske, driftsmæssige og økonomiske situation".
I "Erhverv" fremgår det ligeledes, at det samlede krav mod PUISI A/S beløber sig til over 156 mio.kr. PUISI’s amerikanske partner i Kina David Stevens har endvidere anmeldt krav for cirka 154 mio. kr.

Kuratorernes undersøgelser viser yderligere, citat:"at der ikke forelå skriftlige aftaler overhovedet vedrørende samarbejdet i det kinesiske datterselskab." Citater slut.

Fra kuratorernes side og ud fra nævnte ting er en masse beviser, grundlag for placering af et ansvar nu blevet fremlagt.

Den største skandale i Grønlands historie må det være, må få konsekvenser for de implicerede i sagen. Hvis ikke, så er der fuldstændig noget galt med vores retssystem, en ministeransvarlighedslov, hvor selv en tidligere landsstyreformand og nuværende, bl.a en SIK formand og andre implicerede der har haft en væsentlig rolle i beslutningsprocedurerne, kan tillade sig at begå så stor en bommert i halv anden hundrede mio. klassen og derved tabe det hele.

De har anvendt deres position, magt i dette spil og derved ansvarlige. Man kan stille spørgsmålet. Er de troværdige disse mennesker som stadig besidder topposter og stadig udøver indflydelse ?

Instanser, borgerne, skatteyderne, fiskerne, samt vores lands økonomi er ramt og derved blevet ofre for denne uacceptable, ydmygende, bekostelig sag.

Befolkningen kan ikke længere vente, der må handles og tages en afgørelse. Også for at forbedre vores omdømme igen. Jeg håber inderst inde at retfærdigheden vil ske fyldest, og at de implicerede i denne sælpølsesag vil blive stillet til ansvar.

Denne sag skal ikke bare glemmes igen og ikke stille nogen til ansvar som er sket så ofte. Dette er blevet så almindeligt, kutyme i dagens Grønland, men må i aller højeste grad ændres.

Nu må det første skridt tages i sandhedens navn. Lad os rette blikket på de tidligere skandaler, og som man ikke har gjort noget ved, der er sket i tidens løb.

I 1980’erne, Sydgrønland, Qorlortorsuaq, forsøg på at etablere et ørreddams projekt blev fatalt. Pris: Over 40 mio. kr. 1990’erne, da KNI havde store problemer, indskudte landstinget millioner i KNI for at sætte det på ret køl. Passagerskibet DISKO’s kollaps kostede over 30 mio. kr. En anden uheldig sag var kollegiebyggeriet i Qaqortoq som skabte problemer. Endelig PUSI A/S som nu beløber sig til over 150 mio. kr.

På baggrund af disse reelle fakta er det klart at man i dag og i fremtiden må skride til ansvarlighedsgørelse i sådanne sager.

Hvis dette skridt ikke tages må det grønlandske samfund være lovløst uden nogen form for kontrol. Og vi vil kunne sammenlignes med korrupte lande.

Lad retfærdigheden vinde og endelig ske fyldest!