Lufthavne skal placeres i byerne

Jeg er fuldstændig enig med Oluva Funding i, at vi må skabe økonimiske kraftcentre. Nuuk og Qaqortoq er oplagte emner i den henseende, ligesom der er mulige kraftcentre i byer i Nordgrønland

Torsdag d. 26. juli 2001
Josef Korneliussen
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

I Sermitsiaq nummer 27 og 28 skrev stud. mag Oluva Funding et læserbrev om atlantlufthavnenes uheldige placering. Jeg vil lige understrege, at hverken undertegnede eller Oluva Funding har til hensigt at flytte Kangerlussuaq eller Narsarsuaq til andre steder.

Efter min vurdering er Fundings argumentationer så vanskellige at modsige, at landspolitikerne må tage dem med i deres videre planlægning af infrastrukturen.

I må endnu engang overveje om vi har en økonomi, der er i stand til kunstigt at opretholde atlantlufthavnene, hvor de er placeret i dag. Dertil er der grund til at undres over, hvorfor vi hidtil har accepteret, at tage så lange og omkostningskrævende omveje for at nå vores bestemmelsessteder.

Hensyn til placeringen af en eventuel atlantlufthavn i Qaqortoq må overvejes igen. Det kan overvejes om en atlantlufthavn ikke kunne placeres vest-nord-vest for byen, altså på det tidligere fåreholdersted Eqalugaarsuit eller i dets nærhed. Stedet er nemlig lige til at planere. Umiddelbart skulle man tro, at det ville være foholdsvis nemt at anlægge vej fra byen til området ved Eqalugaarsuit. En vej der kunne blive smuk, og hvor man i forvejen havde kontaktet mulige investorer med hensyn til udnyttelsen af den smukke natur vejen ville være omgivet af.

Dog skulle man også tage hensyn til de mange friluftsmennesker, der benyttter de gamle naturstier.

Endvidre kunne man forestille sig, at vejen ville gavne en fremtidig vandproduktion af vand fra undergrunden langs storsøen.

Jeg er fuldstændig enig med Oluva Funding i, at vi må skabe økonimiske kraftcentre. Nuuk og Qaqortoq er oplagte emner i den henseende, ligesom der er mulige kraftcentre i byer i Nordgrønland.

Vi forsøger med al kraft og økonomisk formåen at holde liv i de to afsides beliggende lufthavne, og deres placering kan ikke undgå at have en indflydelse på billetpriserne.

Med hensyn til den dygtige og erfarne arbejdskraft der allerede findes i lufthavnene, må man håbe de ansatte flytter med, i tilfælde af at lufthavnene skulle placeres et andet sted.

Her drejer sagen hovedsagelig sig om at udvikle Sydgrønland og det drejer sig også om udvikling af landet til mest mulig gavn for befolkningen. For at sætte skub i udviklingen i Sydgrønland for alvor, må man se sig efter en mulig placering af en frihavn, hvor storisen generer skibstrafikken i det sydlige mindst muligt.