Én gang til for Moses Olsen

Jeg synes, Moses Olsen skal rejse sig fra lænestolen og tage en tur til Afrika. Jeg foreslår ikke, at han skal marchere mod kanoner. Jeg foreslår kun, at han skal tale med almindelige mennesker på hans egen alder, der stadig kan huske kolonitiden. Han kan jo tage en af de billige charterrejser derned

Tirsdag d. 31. juli 2001
Finn G. Becker-Christensen
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Sundhedsvæsenet
Jorden
Spekulation
Kongelige grønlandske handel
Sproglige misforståelser
Naivt


   
 

/////AG: Sommerdysten mellem
Moses Olsen og Finn
Becker-Christensen fortsætter
  Denne gang handler det blandt andet om at tale med og forstå hinanden.
Ingen skal forsøge at bilde AG-redaktionen ind, at de to debattører har kommunikationsproblemer på grund af sprogenes forskelle, så sproglige forklaringer og spekulationer om AG’s oversættelser bør ikke optage plads i fremtidige indlæg, som redaktionen i øvrigt på ingen måde forsøger at begrænse.

Venligst Redaktionen
   
 

/////Tidligere skrevet i denne sag:
  24/7-2001


12/7-2001


3/7-2001


28/6-200119/6-2001
Svar til Finn
Becker-Christensen

Mere om kolonier og
medmenneskelighed

Kolonier og
medmenneskelighed

Olsen taler om kolonier,
Kristensen taler om
medmenneskelighed

Nordatlantisk Union
   
 

/////Atagu:
Finn G. Becker-Christensens indlæg om det grønlandske sundhedsvæsen
  Sundhedsvæsenet i Grønland - prioritering endnu engang
Indlæg i Sermitsiaq den 1. juni 2001

Sundhedscenterdebat
Atagu den 14. marts 2001

Dejá vue
Indlæg i Atuagalliutit/Grønlandsposten den 23. januar 2001

Sundhedsvæsenet i Grønland
Atagu den 7. februar 2000

Transmedica er ikke løsningen
Indlæg i Sermitsiaq den 31. marts 1999

Kommentar til "Strukturproblemer i Grønlands sundhedsvæsen"
Atagu den 14. marts 1999

Væk med faggrænser!
Indlæg i Sermitsiaq den 26. februar 1999

En ny grønlandsk sundhedspolitik
Atagu den 7. februar 1999

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til Indlæg i Atuagalliutit/Grønlandsposten den 11. august 1998

Den grønlandske sygeplejerskeuddannelse er en katastrofe
Kronik i Atuagalliutit/Grønlandsposten den 5. marts 1998.
   
Først vil jeg rette nogle misforståelser i Moses Olsens seneste artikel i AG 24. juli 2001. Han skrev, at jeg i Angola har arbejdet på vegne af kolonimagten. Det er forkert. Jeg arbejdede på vegne af Den internationale Røde kors komité, en svejtsisk organisation, med hovedkvarter i Genève.

Han skrev, at jeg støtter tanken om et rigsfællesskab mellem de nordatlantiske lande. Det er forkert. Jeg blander mig ikke i en beslutning i den retning.

Sundhedsvæsenet
Moses Olsen mener, at det grønlandske hjemmestyre har udviklet sig tilfredsstillende. Det kan da ikke være sundhedsvæsenet (SHV), han tænker på. Så har han slet ikke fulgt med i debatten i de grønlandske aviser. Få synes, at hjemtagelsen er gået godt. Selv har jeg de seneste tre år skrevet ti artikler i AG, Sermitsiaq eller internetavisen "Atagu" med forslag til at få en større nyttevirkning af skatteydernes penge til SHV. Jeg har foreslået at ændre strategien fra at have et dansk SHV i Grønland til et grønlandsk SHV. De grønlandske landsstyremedlemmer for sundhed har desværre mødt mine forslag med larmende tavshed.

Jorden
Det er ikke gået bedre med de andre områder, som hjemmestyret har hjemtaget. Ligeledes i AG 24. juli 2001 er der en leder om boligkriminalitet i Nuuk. Til en afveksling har jeg her et forslag med en anden adresse, nemlig til det grønlandske landsstyremedlem for økonomi. Indfør hurtigst muligt grundskyld i Grønland og brug provenuet til at nedsætte indkomstskatten! Grundskyld kan man ikke snyde sig fra. Uforstandige grønlændere klager højlydt over, at man ikke kan eje jord i Grønland. De vil have indført den danske lovgivning. Den medfører, at den ene halvdel af befolkningen er jordspekulanter på bekostning af den anden halvdel, som ingen jord har.

Spekulation
Heldigvis kan man indtil videre ikke eje jord i Grønland, men man betaler desværre ikke for brugsretten til jord eller arealtildeling, som det kaldes. Det vil sige, at arbejdsfrie spekulationsgevinster skabes på at købe og sælge gamle faldefærdige huse i Nuuk, hvor der er boligmangel. Husenes prisstigninger skyldes ikke ejerne, men samfundets udvikling. Private scorer fortjenesten i kraft af den arealtildeling, der afgiftsfrit og ret automatisk følger med ved hussalg. Også i de største byer på Kysten danser spekulanterne om guldkalven. I de byer, hvor der ikke sker nogen særlig samfundsudvikling, for eksempel Maniitsoq, stiger husene ikke i værdi.

Kongelige grønlandske handel
Det kan da heller ikke være hjemtagelsen af KGH, som Moses Olsen finder tilfredsstillende. I det hjemmestyreejede Royal Greenland har bestyrelsen i en årrække være ledet af forhenværende grønlandske politikere med fremtiden bag sig. Under deres regeringstid er der oparbejdet en gæld på tre milliarder kroner. Hvor de penge er blevet af, ved få. Måske skulle man lede efter nogle af milliarderne samme sted, hvor de 25 millioner kr. fra sælpølsefabrikken Puisi befinder sig, i USA eller Kina. Hvem ved?

Jeg håber, at det går bedre med den nye bestyrelse for Royal Greenland, hvor man har overtalt forhenværende danske politikere til at træde til. Landsstyremedlemmet for økonomi er dybt bekymret. For et år eller to siden sagde han, at hvis Royal Greenland bryder sammen, så bryder hjemmestyret også sammen.

Sproglige misforståelser
Kære Moses Olsen. Når jeg skriver artikler til grønlandske aviser, skriver jeg på dansk. Men jeg tænker altid på, om mine ord kan oversættes til grønlandsk. De to sprog er så forskellige. Du skriver til mig på grønlandsk. Bliv endelig ved med det. Jeg forstår godt, at det er svært at oversætte dine tågede betragtninger til et andet sprog. Du har sat AG’s dygtige tolke på en hård prøve.

Efter fattig evne har jeg kontrolleret de tosprogede versioner af den korrespondance, som vi har haft i AG. Jeg har fået stor respekt for AG’s tolke. Men er der ikke i AG 12/7 et problem med oversættelsen af digtet om at marchere mod kanonerne? Den grønlandske version er svækket. Ordet marchér findes nok ikke på grønlandsk. Hvis Moses Olsen kun læser den grønlandske oversættelse, så tror han måske fejlagtigt, at der er tale om en søndagsskoleudflugt.

Jeg synes, Moses Olsen skal rejse sig fra lænestolen og tage en tur til Afrika. Jeg foreslår ikke, at han skal marchere mod kanoner. Jeg foreslår kun, at han skal tale med almindelige mennesker på hans egen alder, der stadig kan huske kolonitiden. Han kan jo tage en af de billige charterrejser derned.

Naivt
Moses Olsens sidste artikel har jeg kun i dansk version via "Atagu", som jeg holder meget af. Men den har desværre ikke artikler på Grønlandsk. AG’s seneste udgave er endnu ikke nået frem til Frederiksberg, hvor jeg bor. Da jeg skal rejse bort nogle dage, så skriver jeg ud fra den danske oversættelse.

Jeg må desværre mistænke AG for en oversættelsesfejl. Moses Olsen skriver, at ethvert land kan udråbe sin selvstændighed fra dag til dag og hejse sit eget flag. Man skal sandelig høre meget, før ørerne falder af. Hvis Moses Olsen virkelig mener det, så er han mere naiv, end politiet tillader.