Naivitet og mangel på overblik

Rent geografisk ville Danmark jo miste den største del af det danske rige. Derudover vil Danmark miste sin strategiske betydning i international politik. Den danske regering vil miste sine eneste trumfkort i udenrigspolitikken og bliver reduceret til en af de nordligste bygder i EU

Tirsdag d. 7. august 2001
Moses Olsen
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Sundhedsvæsenet
Jorden
Kongelige Grønlandske Handel
Sproglige misforståelser
Naivt


Selvom et indlæg, der i den grad er præget af naivitet og mangel på overblik over, hvad det hele drejer sig om, i grunden burde forbigås i tavshed, vil jeg knytte nogle bemærkninger til dine "tågede betragtninger" i dit seneste indlæg i A/G af 31. juli 2001 i den rækkefølge som de er nedskrevet.

Din overskrift lyder: "En gang til for Moses Olsen". Jeg er glad for, at du er for mig og ikke imod mig. Men det skyldes nok snarere forkert formulering på dansk.

Det mest dækkende ville jo være "til Moses Olsen" eller "imod Moses", når man læser dit indlæg. Så pas på, hvordan du bruger dit eget sprog for at undgå sproglige misforståelser.

Det er al ære værd, at du har arbejdet på vegne af Den Internationale Røde Kors Komité - som i øvrigt er etableret af de daværende kolonimagter.

Jeg forstår godt, at du som dansker ikke kan lide, at Grønland kunne forlade rigsfællesskabet. Rent geografisk ville Danmark jo miste den største del af det danske rige. Derudover vil Danmark miste sin strategiske betydning i international politik. Den danske regering vil miste sine eneste trumfkort i udenrigspolitikken og bliver reduceret til en af de nordligste bygder i EU.

Sundhedsvæsenet
Jeg mener, at Danmark har gjort mange ting til fordel for Grønland i bedste mening. Problemet var, at det landkort, som blev tegnet i København, i mange henseender ikke passede til landskabet her i landet. Det er derfor, at jeg mener, at hjemmestyret har udviklet sig tilfredsstillende i forhold til kolonitiden. Vi har fået redskaber til at tegne et landkort, der harmonerer med landskabet.

Du skriver, at du gennem forskellig indlæg har foreslået at ændre strategien fra at have et dansk sundhedsvæsen til et grønlandsk sundhedsvæsen. Det er jo det det hele drejer sig om, nemlig at opbygge et hjemmestyre med rødder i de grønlandske realiteter og ikke en kopi af de nedarvede danske systemer. Det danske samfund tæller godt 5 millioner individer, og det ville være ganske naivt at man uden videre kan bruge samme model i forhold til det grønlandske samfund, som kun tæller godt 50.000 individer, som ovenikøbet lever under helt andre forhold.

Men hvis du brænder så meget for udviklingen på sundhedsvæsenet i Grønland, så synes jeg at du skal rejse dig fra lænestolen, komme herop og være med til at gøre noget ved sagen helt konkret. Som du selv skriver, har dine indlæg i pressen jo ikke ført til noget konstruktivt.

Jorden
Dit forslag om, at man hurtigst muligt skal indføre grundskyld, er ganske uegnet i vores verden. Vi ejer landet og bruger det efter de gældende forskrifter, for som du skriver vil vi ellers komme til at sælge vor jord i små partier til dem, der har råd, og det vil vi ikke.

Kongelige Grønlandske Handel
Den har vi overtaget og er igang med omlægning af hele det tidligere statsstyrede apparat. Det er ikke tilfredsstillende endnu, men tendenserne og intentionerne er positive. Ingen er ufejlbarlig. Man skal bare lære af sine fejl for at gøre det bedre næste gang. Royal Greenland skal nok klare sig fremover, men der er visse prikker, der skal sættes på plads. Alt nyt initiativ tager sin tid. Hvor mange år har Danmark været om at omstille sig fra bondesamfund til et industrisamfund? Vi er allerede igang med at omstille os til IT-samfundet. Flot klaret fra fangersamfundet i løbet af så kort periode.

Sproglige misforståelser
Hr. Finn G. Becker-Christensen. Du skriver: "Når jeg skriver artikler til grønlandske aviser, skriver jeg på dansk." Ingen kan da fortænke dig i at skrive på dit eget sprog. Overflødig oplysning.

Når jeg skriver artikler til grønlandske aviser, skriver jeg mit indlæg først på dansk og omsætter det til grønlandsk bagefter. Når jeg siger at omsætte til grønlandsk, er det en erkendelse af, at vi har at gøre med i mange henseender vidt forskellige begrebsverdener, som umiddelbart kan være vanskelige at forstå, når grønlandsk og dansk er så forskellige sprog. Det kan jeg tale med om som statsautoriseret translatør. Derfor er jeg aldrig i tvivl om, at mine ord kan forstås på begge sprog i deres grundsubstans. Jeg har ingen problemer med - i modsætning til dig - at formulere mig på grønlandsk og dansk.

Grunden til at jeg kun skrev på grønlandsk til dig, var at alle, der arbejder her i landet bør kunne begå sig på grønlandsk, sådan som det forventes, at vi skal kunne dansk, når vi arbejder i Danmark. Mit seneste indlæg, som jeg med vilje kun skrev på grønlandsk, har A/G så valgt at lade oversætte af sine dygtige tolke. Oversættelsen er acceptabel, omend visse nuancer er udvandede i forhold til, hvis jeg selv havde omsat dem til dansk.

Med hensyn til oversættelsen af digtet om at marchere mod kanonerne i indlægget i A/G 12/7 mener du, at den grønlandske version er svækket. Jeg ved ikke, hvem der har fortalt dig det. Jeg har selv oversat det digt, som du citerer og omskrevet det på en sådan måde, at det kan forstås af kun grønlandsksprogede personer. Hvis du nogensinde kunne forstå den grønlandske mentalitet, har vi aldrig marcheret mod kanoner, ført krig imod andre eller ført krigerisk angreb imod andre.

Derfor vil jeg ikke marchere mod kanonerne. Jeg vil kun foreslå, at du skal rejse dig fra lænestolen og tage op til mit land og tale med almindelige mennesker som du sikkert aldrig har gjort - som stadig kan huske kolonitiden. Du kan måske tage en billig tur via aftalen mellem Arctic Umiaq Line og SAS, hvis du overhovedet følger med i, hvad der foregår her i landet.

Naivt
Det er typisk, at du, som ikke kan begå sig på både dansk og grønlandsk, mistænker A/G for oversættelsesfejl. Det er ganske forkert afmarcheret, bortset fra, at naivitet er meget udflydende oversat til grønlandsk i dit indlæg. Jeg skriver ganske rigtigt, at "ethvert land kan udråbe sin selvstændighed fra den ene dag til den anden og hejse sit flag".

Mange tidligere kolonier rundt omkring har kæmpet sig frem til en såkaldt selvstændighed ved våbenmagt. Men deres økonomiske cyklus forblev den samme som under kolonitiden. Vi har gennemført en hjemmestyreordning efter seriøse forhandlinger mellem rigsmyndighederne og Grønland uden blodsudgydelser, og vi er igang med at udbygge hjemmestyret henimod et selvbærende Grønland.

Derfor er dine udgydelser imod mig i sin grundsubstans præget af naivitet og total mangel på forståelse af, hvad det hele drejer sig om. Hvad med at rejse dig op fra lænestolen, tage herop og være med til at præge udviklingen.