Planerne om at lukke landanlæggene er forfærdelige

Landstinget og landsstyret bør fastsætte nogle bedre og mere realistiske mål i fremtiden, for eksempel når man tænker på, hvor godt KGH har kørt handelen før i tiden

Tirsdag d. 11. september 2001
Mads Peter Grønvold
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik.

DD> I de seneste måneder og dage er det kommet frem i medierne, at Royal Greenland A/S agter at lukke nogle landanlæg.

Det er forfærdeligt at tænke på, at landanlæggene skal lukkes, og jeg mener derfor, at der hurtigst muligt skal skrides til handling fra politisk side.

Som bekendt blev der bevilget 269 millioner kroner i 1997 til kapacitetstilpasningen, og baggrunden for bevillingen er, at man vil sikre arbejdspladserne på landanlæggene.

Gennem bevillingen sikrede produktionsselskabet, at produktionen vil være rentabel når der var gået fem år. Men hvad er der blevet af de hidtidige løfter? Hvor er den rentable produktion? Hvor er råvarerne til landanlæggene? Hvad vil man dog gøre fra politisk side? Vil landsstyret først reagere, når fabrikslukningerne de pågældende steder er blevet realiseret?

Jeg er af den mening, at politikerne har sat sig nogle forkerte mål med tilpasningen af landanlæggene. For man har ikke sikret råvaretilførslen de pågældende steder fra politisk side, således at man ikke har tilstrækkeligt råvaregrundlag visse steder.
 
  Landing af hellefisk til anlægget i Saattut, Uummannaq
Skønt der findes et stort råvarepotentiale, for eksempel i Uummannaq kommune, hvorfor vil man så ikke foretage en kapacitetstilpasning i kommunen? Såfremt kapaciteten skal øges, mener jeg, at man må foretage en udvikling af det pågældende område.

Såfremt indhandlingsskibene skal tages ud af Uummannaq kommune, bør man foretage en udvikling af landanlæggene i området, og først da kan man måske tage indhandlingsskibene ud. Man må fra politisk hold erkende, at man har taget fejl med kapacitetstilpasningen, for eksempel med hensyn til at fabrikkerne i Qasigiannguit, Paamiut og Qeqertarsuaq ikke kan forsynes med råvarer.

De politiske rådgivere bør give en bedre rådgivning, således at man kan opnå bedre resultater med de fastsatte mål fra politisk side.

Landstinget og landsstyret bør fastsætte nogle bedre og mere realistiske mål i fremtiden, for eksempel når man tænker på, hvor godt KGH har kørt handelen før i tiden.

Det er tilstrækkeligt med de seneste års politiske fejltagelser, for eksempel de 269 millioner kroner som Landstinget har bevilget, skønt man ikke har sikret, at der vil være tilstrækkelig råvaretilførsel.

Af hensyn til landets økonomi bør man have en mere fornuftig politisk styring, og jeg mener, at man må ændre på det forhold, at man overordnet kun ser på de målsætninger, som man fastsætter ved en landsstyrekoalitions indgåelse hvert fjerde år.

Af hensyn til landets økonomi mener jeg, at det er blevet nødvendigt, at man sætter sig nogle fornuftigere politiske målsætninger, for eksempel når man ser på, at nogle fabrikker kun holdes igang som beskæftigelsesfremmende foranstaltninger visse steder i landet.

Jeg synes, at det er på tide, at man foretager en undersøgelse af, om man ikke kan producere højforædlede fiskeprodukter til eksport, ligesom man dengang fastsatte landingsbanebyggeriet som det vigtigste mål i sin tid.

Til sidst mener jeg, at de politiske rådgivere skal yde en endnu bedre rådgivning i forhold til nu, eller at man er mere realistisk i det politiske liv og tænker sig grundigere om.