Ud af isolationen - billigere billetter til Qaanaaq

Qaanaaq-borgerne behøver derefter ikke længere at være afhængig af Pituffik. Dette har været et af formålene med anlæggelsen af Qaanaaq Lufthavn. Passagerer til og fra Pituffik må således i fremtiden flyve med helikopter til og fra Qaanaaq for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem i Grønland

Torsdag d. 4. oktober 2001
Landsstyret
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Thule Air Base, Turisme.

Hjemmestyret indgår aftale med Grønlandsfly A/S om beflyvning af Upernavik og Qaanaaq

Landsstyret har i dag torsdag den 4. oktober 2001 besluttet, at der skal indgås servicekontrakt med Grønlandsfly A/S om beflyvning af ruten Ilulissat - Upernavik - Qaanaaq v.v. på tirsdage og torsdage i perioden 1. januar 2002 - 30. september 2003. Landsstyret har endvidere også indgået servicekontrakt med Grønlandsfly A/S om en fortsat distriktsbeflyvning i Qaanaaq.

En servicekontrakt om beflyvningen af Qaanaaq har længe været under udarbejdelse, men der er nu fundet frem til en løsning, som i flere henseender er en forbedring for Qaanaaq-borgerne.

Det bliver langt billigere at flyve mellem Upernavik og Qaanaaq, hvor eksempelvis prisen for den dyreste returbillet bliver 2.000 kr. Der skal til denne pris tillægges en passagertakst, der for en returrejse p.t. udgør 468 kr

Fra den 1. januar 2002 vil den røde billet blive erstattet af en ny type billet på flyvninger mellem Ilulissat, Upernavik og Qaanaaq. Den nye billet kommer til at hedde AKIKI ("Den billige") og har til formål at opfylde ønsket om, at flere borgere i Qaanaaq og Upernavik skal have mulighed for at købe billigere billetter. Priser og betingelser er vedlagt.

Landsstyret har valgt ikke at indsætte flyvninger direkte til Pituffik med baggrund i følgende forhold:
  1. Hjemmestyret har i en længere periode forsøgt at få svar på en række spørgsmål til de amerikanske myndigheder omkring benyttelsen af Pituffik efter færdiggørelsen af lufthavnen i Qaanaaq. Hjemmestyret har aldrig fået nogle endelige svar på de stillede spørgsmål og har derfor set sig nødsaget til at finde en løsning, der kan sikre beflyvning af Qaanaaq uafhængig af de amerikanske myndigheders kommende svar på de stillede spørgsmål.
    Qaanaaq-borgerne behøver derefter ikke længere at være afhængig af Pituffik. Dette har været et af formålene med anlæggelsen af Qaanaaq Lufthavn. Passagerer til og fra Pituffik må således i fremtiden flyve med helikopter til og fra Qaanaaq for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem i Grønland. Dette er altså lige omvendt i forhold til tidligere, hvor passagerer til og fra Qaanaaq har måttet flyve med helikopter til og fra Pituffik for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem.
  2. En forbindelse til Pituffik med fastvinget fly, der opfylder de forventninger amerikanerne har til billetpriser for transport af personale samt ruteføring vil koste Hjemmestyret langt mere end de indtægter, der kan opnås ved en sådan forbindelse. Hjemmestyret har ikke tidligere givet direkte tilskud til transport af basepersonale, og der er heller ikke afsat midler hertil på finansloven.
Med indgåelse af de to servicekontrakter med Grønlandsfly A/S har man også taget hensyn til ønskerne fra Qaanaaq Kommunia. Dette indebærer blandt andet,
  • - at der tages højde for en øget turiststrøm til Qaanaaq.
  • - at det er muligt at komme til og fra Qaanaaq udenom Thule Air Base.
  • - at der er lavere billetpriser til det øvrige Grønland
  • - at der kan flyves mellem Qaanaaq og Savissivik til samme pris som mellem Qaanaaq og de øvrige bygder i distriktet.
Det forventes, at en del flyvninger til Upernavik og Qaanaaq ikke vil kunne udføres på grund af dårligt vejr, og at passagerer vil risikere at sidde vejrfast. Skulle dette ske, ligger der også i aftalen en dækning af passagernes opholdsomkostninger i den forbindelse.

Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen udtaler i forbindelse med Landsstyrets beslutning:

- Jeg finder, at der med indgåelse af aftale med Grønlandsfly A/S om beflyvningen af Upernavik og Qaanaaq er fundet frem til acceptabel løsning. Aftalen sikrer en fortsat beflyvning af Upernavik og vil give borgerne og turistaktørerne i Qaanaaq større muligheder for at øge aktivitetsniveauet, idet lufthavnen nu vil blive benyttet til det den har været tiltænkt. Jeg er specielt glad for, at den lave billetpris mellem Upernavik og Qaanaaq skaber de bedste betingelser for en øget kontakt mellem de to nabokommuner.