Greenland Tourism A/S - en god samarbejdspartner

Grønlands Turistråd, har udviklet sig til, at være en virkelig god samarbejdspartner og et godt stykke værktøj for alle, der har interesse i det grønlandske turisterhverv

Torsdag d. 18. oktober 2001
Jørgen Mylliin Lings
Emnekreds: Erhverv, Turisme.

Uden at ville kommentere Arne Niemanns læserbrev om Greenlands Turisme A/S i øvrigt, vil jeg dog som samarbejdspartner med Greenland Tourism A/S imødegå Arne Niemanns kritik af dette selskabs håndtering og anvendelse af markedsføringsmidler.

Målrettet markedsføring
I tæt samarbejde med blandt andet turoperatører, transportører og hoteller tilrettelægges og gennemføres nogle meget veltilrettelagte kampagner, hvor alle deltagere kan bidrage til og få indflydelse på kampagnernes: idé, indhold, strategi og gennemførelse, - i et samarbejde, hvor alle også bidrager økonomisk.

Greenland Turisme A/S, Grønlands Turistråd har aldrig fungeret bedre end netop nu. Selskabet har udviklet sig godt i takt med tiden, og det skyldes ikke mindst direktør Stig Rømers personlige indsats, at turisterhvervenes aktører, uanset konkurrenceforhold og faglige forskelligheder, i dag sætter sig ved samme bord og i fællesskab tilrettelægger strategier og kampagner for en fortsat positiv udvikling af turismen i Grønland.

Logikken er helt klar. Vil man nyde gavn af fællesskabet og have indflydelse på udviklingen, må man være indstillet på, at bidrage arbejdsmæssigt og økonomisk. Det burde de få aktører i turisterhvervet, der fortsat højtråbende kritiserer alt og alle beslutninger efterhånden også kunne indse.

Kontinuitet nødvendig for en fortsat udvikling
Kritik, der bare fremsættes for kritikkens skyld, er vildledende og nedbrydende. Noget vil selvfølgelig altid kunne gøres anderledes, men Greenland Tourism A/S , Grønlands Turistråd, har udviklet sig til, at være en virkelig god samarbejdspartner og et godt stykke værktøj for alle, der har interesse i det grønlandske turisterhverv.

Denne sunde udvikling må ikke ødelægges. Kontinuiteten i arbejdet og markedsføringen af Grønland er et væsentlig element for en fortsat succes.