I Sydgrønlands Kommuneforening ser vi med bekymring til de seneste udmeldinger omkring ændringer af Grønlandsflys fartplan år 2001

Grønlandsfly kom for nogle år siden med en udmelding om, ikke at ændre fartplanerne for de næste fem år. Ikke desto mindre har der, siden man kom med førnævnte udmelding, været foretaget ændringer af den ene og anden slags

Tirsdag d. 23. oktober 2001
Jørgen Lund
Nikolaj Ludvigsen
Tommy Marø, Landsstyremedlem
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme.

I Sydgrønlands Kommuneforening ser vi med bekymring til de seneste udmeldinger omkring ændringer af Grønlandsfly’s fartplan år 2001, som stiller trafikstrukturen i Sydgrønland endnu dårligere end hidtil.

Grønlandsfly kom for nogle år siden med en udmelding om, ikke at ændre fartplanerne for de næste fem år. Ikke desto mindre har der, siden man kom med førnævnte udmelding, været foretaget ændringer af den ene og anden slags, hvert år, og når udmeldingerne omkring ændringer sker så sent, vil dette også have konsekvenser for infrastrukturen f.eks turismen, hvor man arbejder med planlægning mindst et år frem i tiden, og hvor der bliver trykt brochurer m.m.

Turismen
Turismen lever af frekvens og kontinuitet. Det må man sige ikke er muligt med de sene og uacceptable ændringer, der er fremkommet fra Grønlandsfly A/S. Ændringen er uacceptabelt, hvor flyvningerne, som er fastlagt for år 2001 i dagene onsdag, torsdag og lørdag, er om muligt værre end det fungerer i dag. I disse tider er det svært at få folk til at rejse, men endnu sværere at få dem til at rejse midt i ugen - det ved enhver.

Samtidig har de ofte foretaget ændringer af flyvninger og sejlads været en ulempe for lokalbefolkningen, som efterhånden havde vænnet sig til tingenes tilstand, og som nu må se dette ændret igen. Planerne med flytningen af Najaaraq Ittuk til Nordgrønland er uheldig, idet man byggede skibet til anvendelse i Sydgrønland. Skibet er ideelt til sejlads i Sydgrønland, og da denne blev indført, gav det en væsentlig forbedring af infrastrukturen i Sydgrønland.

Nu har man fjernet den, og vi er tilbage, hvor vi startede.

Grunden til at man fjernede Najaaraq Ittuk fra Sydgrønland var, at Grønlandsfly ville fremskynde flyvningerne til Sydgrønland med halvanden time. Nu fremgår det af Grønlandsfly’s fartplan, at dette alligevel ikke sker, så det bliver spændende at se, om Najaaraq Ittuk bliver i Sydgrønland, hvad vi håber.

Hvad er årsagen til disse dispositioner? Er det svært at sælge billetter til Sydgrønland? Løsningen her gør situationen værre end i dag. Sydgrønland kan ikke få udvikling omkring turisme og infrastruktur, hvis der ikke er rimelige rammer at arbejde under.

Hvor svært kan det være?
Sydgrønlands Kommuneforening er ked af, at kommunikationen mellem transportselskaberne og kommunerne skal foregå gennem medierne. Ikke desto mindre fremkommer blandt andet Grønlandsfly med den påstand, at kommunerne og turisterhvervet er blevet hørt før, man udarbejdede de nye fartplaner; dette er ikke tilfældet. Hvis nogen har fået den opfattelse, skal vi hermed afvise dette.

I fremtiden kunne man med fordel tage Sydgrønlands Kommuneforening med på råd, når der skal udarbejdes fartplaner.

Turisterhvervet har for kort tid siden opfordret transportselskaberne til samarbejde, hvor turisterhvervet i Sydgrønland har et tæt samarbejde, og som man er vant til her i Sydgrønland, men svaret har blot været henvisninger til offentliggørelse af fartplaner for flere måneder siden. Hvad nytter det at have turisme, hvis Grønlandsfly og Arctic Umiaq Line gang på gang gør det vanskeligt i overhovedet at opretholde erhvervet?

Hvis Grønlandsfly og Arctic Umiaq Line kommer med en henvendelse til Sydgrønlands Kommuneforening, vil vi til enhver tid være klar til at samarbejde.

Vi skal samtidig endnu engang opfordre Grønlands Hjemmestyre til at være med i samarbejdet, da det er dem, der sidder på nøglen. Vi kan ikke forvente at transportselskaberne skal komme med flerårige fartplaner, hvis de kun har etårige servicekontrakter og aftaler.