Værdifulde papirpenge

Vi må lære at leve med både overskud og underskud, med modgang og medgang, for sådan er vor virkelighed. Ved at bilde vælgerne ind, at vi altid har overskud, at vi altid har medvind, og at det går fremad hele tiden er grov manipulation

Tirsdag d. 23. oktober 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Erhverv, Etik, Politik, Økonomi.

SOM AG SKREV i sidste nummer har landsstyret snuppet 111 millioner kroner fra Bygge- og anlægsfonden for at forbedre landskassens regnskab, der ellers ville give underskud. Landsstyret undskylder sig med, at Finansudvalget har godkendt transaktionen, men det bliver den ikke mere rigtig af.

Siden AG bragte historien har der været nogen debat, og i fredags behandlede Landstinget revisionsudvalgets betænkning, hvori udvalget forlanger, at de 111 millioner føres tilbage til fonden. Og sådan bliver det naturligvis.

Landsstyremedlem for økonomi, Josef Motzfeldt, har i Radioavisen sag, at de 111 millioner kroner bare er papirpenge, og at transaktionen ikke havde fået reelle konsekvenser.

Men det er ikke rigtigt. For det første var det hensigten med overførslen at sminke regnskabet og skjule et underskud. For det andet ville pengene naturligvis mangle i Bygge- og renoveringsfonden.

Ideen med at stifte fonden var oprindeligt at sikre de anlægs- og renoveringsmidler, som Landstinget bevilger. Før fonden var vi år efter år vidne til, at uforbrugte midler til anlægsopgaver blev overført til andre områder. Men ved at stifte fonden var bevillingerne til byggeri og renovering sikret deres oprindelige formål.

LANDSSTYRETS RESPEKT for borgerne kan ligge på et meget lille sted. Det er nemlig borgerne/vælgerne, der her skulle narres. Overskud er et positivt ladet begreb, mens underskud er negativt.

Det rigtige havde været at præsentere et usminket regnskabsresultat. Når landskassen har underskud, så skal det selvfølgelig fremgå af regnskaberne, så også borgerne har mulighed for at vurdere det. Ethvert forsøg på at manipulere med denne sandhed er bedrageri overfor offentligheden - vælgerne, arbejdsgiverne. I bedste fald er der vel tale om uærlighed.

UNDERSKUD i landskassen er skidt, hvis de optræder år efter år. Men når det nu engang er der, skal det ikke sløres. Resultatet skal fremgå klart og tydeligt. Også når der ikke er noget odiøst ved underskuddet.

Vi må lære at leve med både overskud og underskud, med modgang og medgang, for sådan er vor virkelighed. Ved at bilde vælgerne ind, at vi altid har overskud, at vi altid har medvind, og at det går fremad hele tiden er grov manipulation.