Begrundet bekymring for turismeudviklingen

Disse tal må give grund til bekymring. I en periode på ti år har der været økonomisk fremgang i den vestlige verden. I denne periode har vore nabolande oplevet en kraftig vækst i turismen. Væksten i Grønland var også pæn, indtil for tre år siden

Fredag d. 2. november 2001
Arne Niemann
Emnekreds: Erhverv, Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Tilbagegang
Økonomien
Kritik af GT
Nytænkning
Fond uden midler
Danmarks Turistråd
Hajfiskeri


Jørgen Mylliin Lings har den 18. oktober 2001 været så venlig at kommentere mit indlæg vedrørende Greenland Tourism, der blev bragt i Sermitsiaq den 5. oktober 2001.

Der er selvfølgelig grund til at ønske Jørgens Lings tillykke med den fremgang Hotel Sisimiut har haft på værelsesudlejningen.

Skyldes Jørgens Lings tilfredshed med GT, at GT er begyndt at afholde flere af sine kurser på Hotel Sisimiut ? - og der er måske udsigt til flere i nepotismens klare lys? Eller mener han virkelig, at GT er et strategisk aktiv for turismens udvikling i Grønland?

Derfor må det undre offentligheden, at Jørgen Lings er så kritisk med hensyn til højskolens tilbud på kursusarrangementer. Arrangementer som højskolen har udbudt de seneste 20 år. Med den fremgang skulle der jo være plads til alle. Formålet med turistudviklingen i Grønland er jo netop "at gøre kagen større", så der bliver stykker til alle.

Tilbagegang
Fremgang er ellers ikke noget, der kendetegner turisterhvervene i 2001. Ifølge Hotelovernatningsstatistikken fra 1. halvår 2001 er:
  • Antallet af gæster hjemmehørende i Grønland faldet med 6 pct.
  • Antallet af gæster fra Danmark med 7 pct.
  • Antallet af gæster fra andre lande med 1 pct.
Tallene taler deres tydelige sprog. Disse tal må give grund til bekymring. I en periode på ti år har der været økonomisk fremgang i den vestlige verden. I denne periode har vore nabolande oplevet en kraftig vækst i turismen. Væksten i Grønland var også pæn, indtil for tre år siden.

Økonomien
Turismens bidrag til den grønlandske samfundsøkonomi har været behersket, når man tager i betragtning, at GT hver år administrerer en kasse på omkring 20 millioner kroner, der primært skal anvendes på markedsføringstiltag. En markedsføringsindsats skal være målrettet.

GT´s direktørs dannelsesrejser på 1.klasse til europæiske storbyer eller direktørens hundeslædetur over indlandsisen kommer ikke under disse kategorier.

Kritik af GT
I hverken Jørgen Lings indlæg eller i den e-mail, Stig Rømer Winther har været så venlig at sende mig, tilbagevises mine påstande og udsagn. Jeg har derimod fra interne kilder i GT fået bekræftet, at mine påstande er korrekte. De samme udsagn har jeg i rigt mål fået fra aktører i branchen.

Kritikken af GT blev fremført på et møde i Ilulissat umiddelbart efter Travel Mart. Tidligere mødtes branchen til seminarer, foredrag og møder, når der blev afholdt Travel Marts. I Stig Rømers tid er dette afskaffet langsomt, men sikkert.

Nytænkning
Nyt fra GT er, at der i løbet af 2002 skal udarbejdes en ny strategiplan for Greenland Tourism til afløsning af den gamle servicekontrakt, der udløber med udgangen af år 2002. Udarbejdelse af en ny strategiproces skal varetages af en styregruppe, der officielt er nedsat af bestyrelsen for Greenland Tourism.

Sammensætningen indikerer ikke meget nytænkning; men med en klar overrepræsentation af "de udvalgte".

Eksempelvis kan nævnes, at de store rejsearrangører af rejser til Grønland ikke er repræsenteret, Transportselskaberne, Østkysten - med de nære forbindelser til Island er heller ikke repræsenteret, og HST er udlukket, selvom HST repræsenterer betydelig flere hotelværelser end Grønlands Arbejdsgiverforening, der er repræsenteret i formanden Magnus Agerskov.

Fond uden midler
Manus Agerskov repræsenter godt nok Unnuisa-fonden. Men denne fond er passiv, uvirksom og uden midler. Samtidig må man stille spørgsmålstegn ved, om HORESTA vil være det optimale konsulentfirma.

HORESTA er en interesseorganisation, der varetager hotellernes interesse. Turisme er meget mere end blot hoteller. Det omhandler også transport, logistik og ikke mindst oplevelsesdelen.

Danmarks Turistråd
En mere logisk samarbejdspartner ville f.eks. være Danmarks Turistråd, der kunne fungere som ekstern konsulent. Danmarks Turistråd har nære kontakter til søsterorganisationerne i de store europæiske lande blandt andet Tyskland, hvorfra vi i de kommende år skal hente et stort antal turister.

GT opgaver skal også i fremtiden være turismens lokomotiv med udvikling af nye produkter. Et turistprodukt som is-golf har givet masser af omtale i verdenspressen.

Hajfiskeri
Et nyt spændende projekt kunne være hajfiskeri, der med succes har været afprøvet i Grønland. Denne form for fiskeri har været omtalt i 23 lande og har vakt stor interesse i lystfiskerkredse. Det eneste problem er, at GT end ikke har formået at markedsføre produktet.

Markedsføring koster penge, mange penge som den enkelte destination ikke magter; men en god og målrettet markedsføring giver pengene rigeligt igen en opgave som GT skal løfte.

Jeg skal derfor opfordre til, at GT inden udgangen af dette år indkalder repræsentanter fra samtlige grene i den grønlandske turisme, herunder repræsentanter fra rejsearrangørerne til møde, hvor ideer og ønsker fremlægges, så turismeudviklingen igen kan komme på skinner.

Men det kræver et lokomotiv, og der skal lægges skinner ud ,og bremsen skal løsnes, når toget skal i gang.

I øjeblikket føler jeg og mange andre i turistbranchen, at GT lægger meget få skinner ud, og når toget endelig skal i gang; så træder man på bremsen.