Selve eksistensen står på spil

Terrorangrebet i USA den 11. september bærer en del af skylden for den øjeblikkelige krise

Fredag d. 4. januar 2002
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Krise uden sidestykke
Benspænd på hjemmebane
Fjern rejeafgiften
Flot samarbejde


I Den grønlandske Havfiskeri og Eksport Sammenslutning APK er der tradition for, at formanden kommer med en nytårsudtalelse. Det skal i denne sammenhæng ikke skorte på tak fra min side til de personer og institutioner, der i løbet af 2001 forsøgte at gøre tilværelsen lettere for fiskerierhvervet og dets udøvere. Jeg vil også gerne tilslutte mig alle dem, der ønsker god vind fremover.

Desværre ser det inden for fiskerierhvervet imidlertid ud til, at et katastrofeår står umiddelbart for at skulle afløses af en periode med endnu værre forhold.

2001 bød på den værste krise inden for rejefiskeriet nogen sinde. Uanset hvor sort det tidligere har set ud, har redere og fiskere altid haft den vished, at hårdt arbejde og ekstra indsats kunne bringe en ny balance ind i tingene. Sådan ser det desværre ikke mere ud.

Krise uden sidestykke
Fiskerierhvervet - med rejefiskeriet i spidsen - er inde i en krise uden sidestykke, og enhver realistisk vurdering må føre til erkendelse af, at selve eksistensen står på spil.

En global overforsyning af rejemarkedet og deraf følgende lave priser betyder faktisk, at enhver ekstra indsats i dette fiskeri fører til endnu større lageropbygninger, endnu lavere priser, endnu mere fiskeri og så videre. Med andre ord: Vi taler om en ond cirkel.

Terrorangrebet i USA den 11. september bærer en del af skylden for den øjeblikkelige krise. Det samme kan siges om den sydøstasiatiske økonomi, der stadig skranter. Og skønt toldsatserne i Kina er på vej ned, er de endnu så høje, at de forhindrer en effektiv samhandel med dette ellers utroligt potente marked.

Alle disse ting griber på afgørende og negativ vis ind i rederiernes daglige drift, og når vi kommer til bundlinien, må det desværre konstateres, at vi også har faktorer af hjemmelavet oprindelse, der minimerer resultatet for såvel rederier som skibenes besætningsmedlemmer.

Benspænd på hjemmebane
Der er ingen i det praktiske fiskeri, der forstår, hvorfor der stadig eksisterer en rejeafgift, der forlods for alt muligt andet barberer 3 procent ud af rederiernes omsætning. I en tid, hvor konkurrencen på verdensmarkedet er knivskarp og køres på de alleryderste marginaler, har rederierne brug for al den økonomiske styrke og konkurrenceevne, der kan mobiliseres. I stedet får man et politisk skabt handicap med hjemmefra.

Vi kan kun i meget begrænset omfang øve indflydelse på verdensmarkedspriserne på rejer og fisk. Vi har slet ingen indflydelse på forhold som oliepriser. Rejeafgiften er derimod et fænomen, som vore politikere kan indføre og afskaffe efter forgodtbefindende.

Under indtryk af krisen i fiskeriet har det i det forløbne år da heller ikke skortet på politiske løfter om, at der skal kigges på rejeafgiften. Den har oven i købet været bragt på bane som et emne i den nye landsstyrekoalition. Tiden er imidlertid gået, uden at der er sket noget som helst.

Fjern rejeafgiften
Kære landsstyre og Landsting!

Det er her og nu, krisen gør sig gældende! Det er her og nu, der er brug for en håndsrækning, hvis vort hovederhverv skal overleve! Det er her og nu, det kræves af jer, at I gør noget! Gør noget! Fjern rejeafgiften!

Jeg håber og tror, at I ved, at I altid vil finde APK parat til rollen som seriøs samarbejdspartner, når talen er om fornuftige fiskeripolitiske tiltag.

Vi står på mange måder i et vadested. Der er sat en række initiativer i gang inden for fiskerierhvervet, og der er tale om initiativer, hvor I kan være sikre på at finde APKs fingeraftryk på resultaterne.

Flot samarbejde
Inden for vore egne rækker har året 2001 budt på et samarbejde mellem fiskeriets to hovedorganisationer APK og KNAPK af en hidtil uset kvalitet. Dette gav sig senest og mest synligt udtryk i den indgåede aftale om fordelingen af rejekvoten i Vestgrønland. I det daglige er der talrige andre - knap så epokegørende, men absolut vigtige - eksempler på noget tilsvarende. Jeg føler det som et stort privilegium at kunne benytte denne lejlighed til at takke ledelsen i KNAPK for starten på et virkeligt godt samarbejde, der giver store løfter om fremtiden.

I rollen som hovederhverv har fiskeriet berøringsflader til stort set hele det grønlandske samfund. Derfor gælder mine ønsker om et godt og lykkebringende 2002 også hele befolkningen i vort land. Vore mange udenlandske forretningspartnere ønskes ligeledes held og lykke. Først og fremmest går vore tanker imidlertid til fiskerne om bord på vore medlemmers fartøjer samt til deres kære, der må undvære dem i højtiden.
Ukiortaarsiorluarisi! / Rigtigt godt nytår!