Tidligere Puisi a/s-chefer ansvarlige for tab på op til 50 mio. kr.

Bestyrelsens manglende kontrol og overblik over selskabets drift, betød at bestyrelsen ikke var i stand til at vurdere selskabets drift. Sagt på en anden måde, ingen havde styr på noget som helst

Mandag d. 7. januar 2002
Mariia Simonsen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi, Økonomi.

Bestyrelsens manglende kontrol og overblik over selskabets drift, betød at bestyrelsen ikke var i stand til at vurdere selskabets drift. Sagt på en anden måde, ingen havde styr på noget som helst.

Flere fremtrædende grønlændere kan blive ofre for Grønlands største erhvervsskandale nogensinde - det kuldsejlede Puisi A/S.

Radioavisen er kommet i besiddelse af en advokatrapport, der stiller bestyrelsen, direktøren og revisorerne til ansvar for et tab på op til 50 mio. kroner.

De godt 50 millioner kroner gik tabt da det skandale-omsuste selskab Puisi A/S halvandet år efter etableringen måtte gå i betalingsstandsning i januar 2000.

To advokatfirmaer har som kuratorer gravet i sagens akter, og i redegørelsens konklusion står det klart, at selskabet Puisi A/S i sin tid blev stiftet på et mangelfuldt og dårligt grundlag. Advokaterne bag redegørelsen konkluderer også, at selskabets direktør samt bestyrelsesmedlemmer eller nogle af dem, og også selskabets revisor, kan gøres ansvarlige for, at Puisi A/S måtte dreje nøglen om og gå i betalingsstandsning forrige år.

Igen og igen nævnes ordet ansvarspådragelse, altså at direktør HP Christensen og bestyrelsen med for eksempel de to tidligere bestyrelsesformænd, Lars Emil Johansen og Nanortaliks borgmester Nikolaj Ludvigsen kan pådrage sig et ansvar for det skete.

Advokatrapporten er en lang kriminalroman, hvor den ene hårrejsende afsløring efter den anden hober sig op.

Det hedder for eksempel i rapporten, at der på intet tidspunkt har været en egentlig plan for, hvordan virksomheden skulle drives. Rapporten stiller også det enkle spørgsmål, om der overhovedet har været et grundlag for at lave en virksomhed, der kunne sælge sælpølser.

Bestyrelsen får også kritik for at ansætte en administrerende direktør, der stort set ingen erfaring havde med ledelsesopgaver.

Der blev i øvrigt heller aldrig ansat folk, der havde forstand på pølseproduktion, det der var det egentlige formål med virksomheden.

Under det punkt der hedder ledelsesansvar, står der;

Bestyrelsens manglende kontrol og overblik over selskabets drift, betød at bestyrelsen ikke var i stand til at vurdere selskabets drift. Sagt på en anden måde, ingen havde styr på noget som helst.

Direktør HP Christensen fremhæves igen og igen i rapporten.

Manglende overblik over selskabets økonomiske situation er den gennemgående kritik af hans rolle.

Direktøren sendte adskillige millioner kroner til Kina, uden at have bestyrelsens tilladelse.

Også revisionsfirmaet Price/WaterhouseCoopers Grønland A/S får drøje hug med på vejen. Her hedder det, at der er grundlag for at antage, at Price/Waterhouse har handlet sådan, at de kan gøres direkte ansvarlige.

Rapporten konkluderer, at man må antage, at både direktør, bestyrelse og revisor kan stilles til ansvar for Puisi’s totale kollaps.

Der skal ifølge rapporten dog findes endnu en halv million kroner til en ny rapport for at fastlægge, hvem der helt nøjagtig kan drages til ansvar for hvad - ned til den enkelte detalje.

Om den halve million kommer på banen, er der endnu intet svar på.

Ingen af sagens parter ønskede i går at udtale sig til Radioavisen.