Råvaremanglen til fabrikkerne skyldes alene Royal Greenland

Hvis Royal Greenland virkelig mangler rejer til sine landanlæg, var det så ikke på tide, at Royal Greenland forsyner sine egne fabrikker med råvarer. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de såkaldte kystnære fiskere skal forsyne landanlæggene til urimeligt lave indhandlingspriser, medens Royal Greenland producerer sin rejefangst på trawlere og sælger disse til gode penge udenom landanlæggene

Fredag d. 25. januar 2002
Steffen Petrussen
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik.

Jeg vil gerne indlede med, at min andel i denne debat ikke går ud på at genere Royal Greenland A/S eller på nogen måde udøve skade på bestræbelserne på den fremtidige prissætning på rejer, eller på nogen måde ønsker negativ indvirkning på de svære bestræbelser på fusion blandt flere rederier.

Det eneste jeg vil opnå er, at ingen langs kysten skal sidde med det indtryk, at signalerne om lukning af fabrikker skyldes de kystnære fiskere, tværtimod er de kystnære fiskere nærmest ofre i den sammenhæng.

Royal Greenland fastholder, at den mængde rejer, som de såkaldte kystnære fiskeri indhandler til Royal Greenland’s landanlæg er for lille. Derfor må de såkaldte kystnære fiskere ikke selv producere ombord.

Royal Greenland er det rederi med største samlede kvote på rejer og har sin egen rejeflåde. Af den samlede udenskærs kvote råder Royal Greenland over en tredjedel som udgør omtrent 28.300 tons. Dertil er Royal Greenland medejer af andre trawlere, og derigennem har ganske mange tons i kvote. Derudover råder Royal Greenland over 1.700 tons af den kystnære kvote.

Royal Greenland producerer rejer ombord på sine trawlere, ligesom dette sker i de rederier, hvor Royal Greenland er medejer. Indtil 2001 har Royal Greenland produceret 85 % ombord og landet 15 % til sine landanlæg. Fra 2002 er produktionsfordelingen dog 75/25 %.

Hvis Royal Greenland virkelig mangler rejer til sine landanlæg, var det så ikke på tide, at Royal Greenland forsyner sine egne fabrikker med råvarer. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de såkaldte kystnære fiskere skal forsyne landanlæggene til urimeligt lave indhandlingspriser, medens Royal Greenland producerer sin rejefangst på trawlere og sælger disse til gode penge udenom landanlæggene.

Alt i alt, fastholder Royal Greenland at de såkaldte kystnære fiskere er moralsk forpligtede til at indhandle til landanlæggene, medens Royal Greenland helt målrettet forsøger at undlade at forsyne sine fabrikker tilstrækkeligt med råvarer.

Så ifølge Royal Greenland er moral godt (at de kystnære fiskere skal forsyne fabrikkerne), og dermed må dobbeltmoral må være dobbelt så godt (at så behøver Royal Greenland ikke forsyne sine egne fabrikker til uhyrligt lave priser).

Er tiden ikke moden til, at Royal Greenland forsyner sine egne fabrikker over sin kvote, men jeg tvivler dog på, at Royal Greenland med priser svarende til hvad selskabet byder de kystnære fiskere kan tiltrække fiskere på sine trawlere.

Det er min klare holdning, at Royal Greenland har en forpligtelse til at forsyne sine landanlæg.