Kære Ole, lad os spise lidt brød til

Jeg mener, at de offentlige instanser er for dårlige til at planlægge og koordinere deres aktiviteter sammen, idet dette foranlediger, at byggebranchen ikke får en reel chance for at være medspillere på området

Onsdag d. 27. februar 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Lad mig indledningsvis sige, at jeg synes og synes fortsat, at du er værd at lytte til, hvorfor jeg vil bruge noget tid på at svare dig, selvom jeg inderst inde er såret over, at du ikke har kontaktet mig, førend du for op og "reagerede" på udtalelser, der er formuleret af en part, jeg ikke har kontrol over.

Jeg er såret, fordi du udfra den snak, vi to tidligere har haft og senest under min funktion som formand for Landstingets Finansudvalg og med den enighed, vi sad inde med - burde have regnet dig frem til, at omtalte artikel "Nuuk mangler et værested for børn" i Nuuk Ugeavis nr. 6 af den 6. Februar 2002 på mange måder måtte være galt afmarcheret. Og denne side kunne vi have løst i ro og mag.

Men nu er tingene sket og jeg må med sorg konstatere med grundlag i de mangeartede udfald mod mig, at den sympati, jeg har for dig og for Grønlands Arbejdsgiver Forening generelt ser ud til at være meget ensidig.

For jeg lytter meget og gerne til dine og Grønlands Arbejdsgiver Forening´s udmeldinger, hvilket du også må have bemærket gennem vore tidligere samtaler. Og ret beset med hvilket grundlag og med hvilke interesser skulle jeg dog også ønske at komme på kant med dig og Grønlands Arbejdsgiver Forening. Det ville være politisk selvmord - ikke mindst for en mand, der har planer om at erklære sit kommende parti for liberalt. Jeg er jo ikke ligefrem kendt for populisme eller hykleri, for hvis jeg var det, var jeg nok ikke blevet smidt ud af Siumut.

Så jeg vil her kort korrigere den artikel, du, og i det sammenhæng forståeligt, raser over.

Du vil højst sandsynligt genkende indholdet, for det har jeg givet udtryk for ved vore tidligere samtaler.

Jeg beder dig bemærke, at jeg korrigerer artiklen som 1. viceborgmester i Nuuk, da de misvisende citater er fra en tid, hvor jeg fungerede som borgmester og jeg vil gerne i den anledning bemærke, at jeg vil sætte stor pris på, at man adskiller i hvilke sammenhænge, man kritiserer mig for og ikke sammenblander det hele i en stor pærevælling, da jeg personligt har stor respekt for og derfor også helt klart adskiller de forskellige kasketter jeg nu engang og må have som (endnu) partiløs og til tider meget ensom politiker.

Det jeg egentlig sagde i den hurtige telefonkontakt, jeg var udsat for var:
  • at det har været svært for kommunen at anskaffe sig arealer fra den eksisterende boligmasse til formålet bl.a. som følge af, at priserne på potentielle bygninger steg, når kommunen viste interesse for disse.
Det var altså ikke på nogen måde møntet noget på byggebranchen. I det hele taget var der intet fra min side, der var møntet på byggebranchen, for fortsættelsen var, at jeg blankt erkendte, at:
  • jeg mener, at de offentlige instanser er for dårlige til at planlægge og koordinere deres aktiviteter sammen, idet dette foranlediger, at byggebranchen ikke får en reel chance for at være medspillere på området.
  • Dette beklagede jeg, idet jeg vurderede, at der bl.a. på grund af dårligt overblik fra de offentliges side ofte fremkommes med hovsa-løsninger, således det bliver svært at kunne fastholde en mere kontrollerbar og stabil aktivitet på området hvorved der også skabes problemer med at kunne fastholde mere stabile og gennemgående kvadratmeter priser, der ellers kan være medvirkende til at skabe et bedre overblik.
  • Afslutningsvis udtalte jeg min mening om konsekvenserne af den dårlige koordination, hvori jeg sagde, at jeg mener, at den dårlige udnyttelse af årets cyklus, også bevirker, at byggebranchen i langt højere grad end nødvendigt, blev periodevis overophedet - igen med stigende priser til følge - hvorfor det engang imellem skete, at planer måtte ændres eller annulleres, sådan som det også skete med planerne omkring et ellers planlagt fælleshus ved skiliften, hvor prisen steg med op imod 50%, da der blev sat deadline på færddiggørelse.
Omkring spørgsmålet om muligheden for ændring af planer indenfor projekterede personaleboliger sagde jeg bare, at ændringer koster penge og giver som regel ikke varige løsninger, hvorfor jeg ikke kunne anbefale den fremgangsform.

Se Ole, det var faktisk, hvad jeg sagde, og jeg kan naturligvis godt se, nu hvor jeg læser artiklen, at det sagte og det skrevne er meget forskellige, men det er den situation, jeg må leve med og som også bl.a. helt klart viser forskellen på din situation og min situation. Du har et bagland og midler til at komme til orde, hvor du selv fører pennen. Jeg har hverken det ene eller det andet, så jeg må leve med mange problemstillinger, som du måske endda ikke kan forestille dig, bl.a. denne, som jeg nu har måttet bruge tid på. Så skal vi ikke spise lidt brød til.

Her ved falderebet vil jeg bare sige omkring dine bemærkninger om Anlægs- og Renoveringsfonden, at hvad Finn Karlsen, Atassut har måttet have sagt omkring muligheden for at hente penge fra denne, så må dette må stå helt for hans egen regning, for jeg har i forbindelse med Finanslovs-debatten sidste år fra talerstolen gjort helt klart, at jeg anbefaler, at man laver en lovgivning, således at det bliver umuliggjort for direktoraterne under hjemmestyret at skulle kunne hente penge fra fonden til hovsa- løsninger og/eller helt- eller delvis fallerede hjemmestyreprojekter, sådan som vi jo ser det gjort - alt for ofte er jeg bange for, jeg må sige. Også der burde vi jo for så vidt heller ikke være uenige.

Så det var, hvad jeg ville sige, Ole.

Jeg har som sagt ikke mulighed for at komme ud med mine ting på anden vis end at tage de interviews, der måtte dukke op eller at skrive åbne breve og håbe på at de kommer ind "i varmen" i mediernes redaktioner, så jeg håber, at du vil hjælpe til med at få denne korrektion formidlet ud på en eller anden måde, for det synes jeg, man skylder mig personligt og Nuup Kommunea for den sags skyld også.

Jeg beklager dybt, at det skulle være på den måde, men som du kan se, var der ikke meget, jeg kunne gøre for at undgå dette. Jeg sagde, hvad jeg sagde mens en anden skrev hvad vedkommende skrev. Det udtalte og det skrevne er grufuldt "ulige", men jeg agter ikke at lede efter en syndebuk i sagen, for det er langtfra første gang, jeg kommer ud for en situation som denne og jeg må helt klart rationalisere mine kræfter.

Så til en anden god gang, så håber jeg bare, at du lærer og forstår, at jeg står for "åben dør" politik, uanset om jeg er 1. Viceborgmester, Per Berthelsen og/eller Demokrat. Så vær venlig at banke på døren en anden gang, du vil mig noget førend du slår døren ind, for jeg ser ærligt talt intet som helst mening i endsige grundlag for, at man skal smadre en dør, når den nu ikke er låst, selvom dette måske kan skabe nogen beskæftigelse.