Gadens parlament har talt

Blot kan det nævnes, at trods for Puisi A/S brugte 56 mio kr. uden at producere en enkelt pølse, så må det anses som en promille dråbe vand ved siden af RGs fejldispositioner

Onsdag d. 27. februar 2002
Karl Therkelsen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Royal Greenland i krise, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Boligpakkens mange ofre
Fangernes skæbne
Det uundgåelige RG-konkurs
Hvor er de ekstra landskassemillioner i indtægter?


Trods for pøbelens ubønhørlige krav om nyvalg tror de nye koalitionspartnere Atassut og Siumut vel, at de forlængst har hjemmeslagtet gadens parlament.

Ofrene, der tillige er vælgere - eller "pøbelen" vil noget andet; de ønsker nemlig at luge ud først og derefter have positiv medindflydelse i Nunarput´s videre udvikling, og de fraviger næppe deres ultimatum, at dette kun kan ske ved et landstingsvalg i det nye år.

Mon ikke det ikke vil kom bag på os, hvis de nye koalitionspartnere i Herrens år 2002 må have haft en ønsketanke, at vi; "pøbelen" for længst har glemt forrige års "synder" mod menneskeheden i Grønland. "Kronen på værket" var det for os dødelige, uforståelige og uredegørlige ublu forslag om vederlagslov, man ad side-eller bagvejen "som tyve i mørket" forsøgte at gennemtrumfe fra Grønlands fornemste talerstol. H. V. Kaalund skrev engang ord, der ikke kan være mere end passende over visse landstingsmedlemmers glubskhed for vederlag:


//////Og steg jeg end til Ærens Top,
fandt jeg min Glæde der?
Uhyre svulmer Ønsket op
og raaber altid; Mer!.


Boligpakkens mange ofre
Den penible vederlagslovforslag blev efterfulgt af IA-Siumut koalitionens godt og grundigt uigennemtænkte boligpakke. I den nærmeste fremtid det boligpakken sende mange familier ude i vinterkulden; trods for at de i flere årtier har betalt husleje med deres dyrt tjente SIK-løn til bundløse INI-kasse til "ingen alverdens nytte".

De nye høje huslejestigninger harmonerer slet ikke med daværende bestyrelsesformand for A/S INI Aqqalukasik Kanuthsen´s krav i fjor om, at der iværksættes tilbundsgående undersøgelse af boligselskabets økonomiske dispositioner, der endte med kraftigt stigende driftsomkostninger, da regnskabets time kom. "Traditionen tro" blev bestyrelsesformandens signaler overhørt i "tinge". Bestyrelsesformandens krav blev til en uforrettet sag og blot blev afsluttet med at "lade regningen" rulle videre i det nye år til A/S INI´s "gidsler" af boliglejere.

Den nye boligpakkes konsekvens af ublu huslejestigninger har slået bunden af den menige mands pengepung; hårdest ramt er de ældre, aldersrentemodtagere og børnerige familier.

Straffen for den uigennemtænkte boligpakke vil komme i form af Domino-effekt, der vil være markant i de kommende

overenskomstforhandlinger mellem Hjemmestyret og ligesindede arbejderorganisationer.

Vi har i et årti været vidne til, at man på højpolitisk plan har ønsket at nedbringe boligventelisterne. Hvis boligpakken er måden at komme ventelisterne til livs "i det skjulte", er det en politisk fodfejl, der bør udløse rødt kort.

Fangernes skæbne
Yderligere vedtog den gamle koalition endnu en Fangererhvervs-destruktiv beslutning, da man fjernede sælskindstilskud fra den ene til anden dag. Yderligere faldt fangernes indtjeningsgrundlag drastisk da landsstyret fjernede benzintilskudet i en meget ubelejlig tidspunkt, hvor fangerne i et årti har vendt hver en krone, blot for at brødføde deres hårdt ramte familier.

Det uundgåelige RG-konkurs
Pisiffik´s salgsindtægter, der af landsstyret ellers kunne have været disponeret langt fornuftigere blev soldet væk da landsstyret brugte det meste af indtægterne som ekstraordinære kr. 200 mio kroners tilskud til Royal Greenland A/S; blot for at undgå formentlig den største men uundgåelige konkurs i hele det danske kongerige. Uden tak taksterede Royal Greenland A/S milliontilskudet med forhåndsmeddelelse om kommende massefyringer i fiskeindustrien, der vil øge ledigheden med store menneskelige og sociale omkostninger til følge.

Det vil være på høje tid, at de ansvarlige politikere allerede nu forbereder at placere ansvaret for 1½ årti´s megastore økonomiske fejldispositioner i flere milliarder af kroner-klassen i det såkaldte "Grønlands Flagskib".

Hvad værst var er blot en vurderingssag; at på Puisi A/S direktions foranledning og bestyrelsens velsignelse har selskabet nasset samfundet for 56 mio kr. uden at producere en enkelt pølse/pille, så har vort flagskib gældsat Inuit Nunaat med 2,7mia kroner.

Så er der kun milliardkroners spørgsmål tilbage: Da selskabet intet har garantere for deres næste 3 milliardkroners lån, hvad og hvor meget af familien Grønlands løsøre er pantsat? og med hvis velsignelse?

Hvor er de ekstra landskassemillioner i indtægter?
Ovennævnte tilstande, som har forringet levestandarden væsentlige harmonerer overhovedet ikke med, da Landsstyreformanden anbragte sig selv på sin piedestal flere gange i efteråret og påberåbte sig om ekstraordinære Landskasseindtægter på mere end 300 millioner kroner efter fornyet fiskeriaftale med EU, og p.g.a.forøgelser af den danske stats bloktilskud til Nunarput.

Disse ekstraordinære indtægter kunne være disponeret bl.a. til at forbedre levevilkårene for børnefamilier og de økonomisk hårdest ramte fangere; men ak´- i stedet blev pengene "soldet væk" med det eneste mål, forsøge at lukke munden på alle kritikere til de evige økonomiske luftkasteller af skandaleprojekter.

Lad os alle bestræbe på at benytte det nye århundrede i at gøre dagen og vejen lettere og bedre for os alle i vort kære land Nunarput. Hvis det nye koalition ikke kan efterleve samfundets ønske om forbedringer i levevilkårene snart - må man håbe, at landsstyreformandens partikammerater hvisker ham i øret med råd om at han må lade sig stige ned fra piedestalen, mens "legen er god".