Hvad er der blevet af den fælles ånd i IA?

Vi ser nemlig i højere grad at europæernes fodspor er blevet hængende, ligesom årsagen til råddenskaben skyldes én ting alene: Partiet Inuit Ataqatigiit er blevet svækket og svækkes stadigvæk, og er blevet underdanigt ...

Fredag d. 1. marts 2002
Peter Petersen
Emnekreds: Erhverv, Politik.

I de senere år er højredrejningen og liberalismen i Inuit Ataqatigiit blevet tydeligere, hvilket gør at man virkelig begynder at savne de første ledere i Inuit Ataqatigiit.

Meningstilkendegivelsen i fællesskab om samfundets rigdomme og ejendomsretten er blevet mere radikalt orienteret og grundlaget muggen. Der er ingen opstand, ligegyldigt om det resulterer i et oprør. Vi ser nemlig i højere grad at europæernes fodspor er blevet hængende, ligesom årsagen til råddenskaben skyldes én ting alene: Partiet Inuit Ataqatigiit er blevet svækket og svækkes stadigvæk, og er blevet underdanigt som om det er blevet forblændet.

Det jeg vil kritisere er, at man godkendte privatiseringen af butikskæden, Pisiffik, skønt man under koalitionsperioden blev enige om at størstedelen af butikskæden skal forblive på grønlandske hænder.

Hvis man havde fulgt Inuit Ataqatigiits politik ville samfundet have ejet størstedelen af foretagendet. Der er derfor tale om en politisk højredrejning, der skyldes forblænding. Hvis vi skal have klar medbestemmelse bør vi eje aktivet i fællesskab.

Efter min mening fik man afhændet det kæmpestore Pisiffik-foretagende blot for at hente stemmer hjem, skønt foretagendet er den bedst kørende virksomhed i samfundet. Man kan derfor ikke undgå at følgende sker i Inuit Ataqatigiit: Såfremt bestyrelsen ikke vil træde tilbage for at tænke tingene igennem bør de komme tilbage i døråbningen og genfinde deres udgangspunkt.