Lars Emil kritiserer Uffe for ikke at have gjort noget

jeg er faktisk så »ufredsommelig« en grønlænder, at jeg kræver de samme rettigheder som hvide erhvervschefer - og hvide politikere. Jeg kræver nemlig normale anstændige kontrakter til mig selv og mine landsmænd og fuld indflydelse på den sikkerhedspolitik, som føres i mit land.

Fredag d. 1. marts 2002
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Etik, Love og konventioner, Politik, Puisi, Rigsfællesskab og selvstyre, Royal Greenland i krise.

Indholdsfortegnelse:
Kære Uffe
Arbejder stadig for Royal Greenland
Lars Emils indsats
Uffes indsats
Gælden er vokset
Måtte offentliggøre sin fiasko
En anden dagsorden


Kære Uffe
Jeg skriver til dig som gammel politisk kollega og tidligere samarbejdspartner i Royal Greenland. Jeg skriver, fordi jeg ganske enkelt er fuldstændig målløs over din optræden i pressen omkring Royal Greenlands årsresultat samt min og din rolle i den sag. Og jeg skriver, fordi det er lykkedes dig som den gamle politiske og journalistiske rotte, du jo er, at vende hele sagen på hovedet over for offentligheden både i Grønland og Danmark. Det har hverken Royal Greenland eller borgerne i vores to lande fortjent. Derfor skriver jeg dette brev.   Sermitsiaq 22. februar 2002

Tidligere koncernchef i Royal Greenland, Ole Ramlau-Hansen, undlod tilsyneladende systematisk at informere selskabets bestyrelse om en stribe væsentlige forhold i virksomheden.

Således orienterede Ole Ramlau-Hansen aldrig bestyrelsen eller bestyrelsens formandskab om den endelige ansættelsesaftale med tidligere vicekoncernchef Lars Emil Johansen.

Aftalen indebar blandt andet, at Lars Emil Johansen ved eventuel fratræden skulle have et gyldent håndtryk, svarende til fire års normal gage.     Da du jo som bestyrelsesformand tilsyneladende kun sætter dig ind i dine chefers ansættelseskontrakter, når de skal ophæves, og ikke når de skal indgås, eller også ikke kan huske, hvad du lover, når du har brug for andre mennesker, skal jeg oplyse dig om følgende.

Arbejder stadig for Royal Greenland
Til forskel fra dig arbejder jeg stadig for Royal Greenland. Jeg har overhovedet ikke fået noget gyldent håndtryk - for jeg er ikke blevet afskediget fra firmaet. Jeg har ændret den kontrakt, som jeg indgik, da du var medlem af bestyrelsen. Til en dårligere aftale, men til en aftale, hvor jeg fortsat kunne virke til gavn for firmaet, samtidig med at de kunne nedlægge min stilling. Altså en aftale til glæde for begge parter. Troede jeg - indtil du faldt mig i ryggen.

Men i modsætning til dig brænder jeg for Royal Greenland og for hele det grønlandske samfund. For mig er Royal Greenland ikke bare eksotiske fisketure og morsomme middage med fredsommelige grønlændere og høj cigarføring, samt et firma, hvor man kan hæve et fedt honorar uden at sætte sig ordentligt ind i tingene.

I modsætning til dig Uffe, har jeg lagt hele min arbejdskraft i at fremme Royal Greenlands interesser og ikke bare brugt det som en platform for friske rejser og arbejdsfri tilskud til ministerpensionen.   Atuagalliutit / Grønlandspodten 12. februar 2002

Naturligvis er det forkert, hvis nogle mennesker høster urimelig økonomisk fordel af deres politiske tilhørsforhold eller deres indflydelse i det offentlige system og magtapparat. Og det virker da overvældende, at Lars Emil Johansen - efter nogle års forgæves søgen efter en topstilling i dansk (eller til nød grønlandsk) erhvervsliv - i slutningen af 1997 forlod posten som landsstyreformand og repræsentant for Royal Greenlands ejere og blev ansat i en nyoprettet stilling som vicekoncernchef for nu - efter kun fire års arbejde til en rigtig god løn - at forlade jobbet med et antal ekstra millioner i tegnebogen     Og i modsætning til dig har jeg leveret den vare jeg i sin tid - blandt andet af dig selv - blev headhunted til at levere til Royal Greenland.

Lars Emils indsats
Jeg bistod ledelsen med at frigøre koncernen fra de aftaler, som lammede hele forretningen. Jeg har bistået koncernen med at indføre råvarepriser, der afspejler de til enhver tid gældende verdensmarkedspriser. Jeg har bistået koncernen med at sætte fokus på de forretningsmæssigt sunde kerneområder - rejer, hellefisk og krabber - og få udskilt de politisk betingede opgaver i et selvstændigt selskab. Jeg har bistået koncernen med at tilvejebringe kapitalindskuddet på 200 millioner kroner fra ejeren. Det indskud, som overhovedet har givet koncernen mulighed for at foretage store ekstraordinære nedskrivninger på de mere eller mindre urentable anlæg.

Med andre ord Uffe - jeg har ikke bare leveret den vare, som jeg af dig og den øvrige bestyrelse blev bedt om at levere - jeg har tjent min egen løn hjem til firmaet og ikke så lidt til.

Uffes indsats
Hvad har du gjort Uffe?

Føler du egentlig selv, at du på samme måde kan sige, at du har leveret varen i den tid, du har været henholdsvis bestyrelsesmedlem, næstformand og formand i Royal Greenland A/S ?   Sermitsiaq 1. marts 2002

Det er ikke os bekendt, at Uffe Ellemann-Jensen har gjort forsøg på at løbe fra dette ansvar. Spørgsmålet er imidlertid, om Ellemann og Wilhjelm og Heinesen og alle de andre bestyrelsesmedlemmer blev informeret korrekt af selskabets direktion, som indtil for få måneder siden bestod af Ole Ramlau-Hansen og Lars Emil Johansen.

Meget tyder på, at kommunikationen mellem direktion og bestyrelse har været mangelfuld. Der er tegn på direkte misinformation fra direktion til bestyrelse. Det er velsagtens disse tegn, den nye ledelse søger en afklaring på gennem den advokatundersøgelse, som nu er sat igang.     Føler du ikke, at du som medlem, næstformand og formand burde have udvist lidt mere ansvarsbevidsthed? For eksempel ved at interessere dig for koncernens forhandlinger med politikerne om kapitalindskud - eller forhandlingerne omkring afhændelsen af de ikke-forretningsmæssige opgaver?

Burde du ikke have bistået koncernledelsen lidt mere aktivt, når væsentlige problemstillinger skulle forhandles med Landstinget og landsstyret?

Burde du ikke som bestyrelsesformand have udvist interesse for, hvad forhøjelserne af rejeafgiften, vand- og elektricitetsafgifter og andre offentlige byrder ville betyde for den koncern, du var bestyrelsesformand for?

Gælden er vokset
Når du nu minsandten kommer og påstår, at du har "ryddet op" i Royal Greenland A/S, burde du så ikke i sandhedens interesse have vedgået, at gælden i koncernen i din tid i bestyrelsen er vokset til astronomiske højder og selv med dagens lave renter belaster koncernen med en udgift på 120 millioner kroner per år.

Burde du så ikke også tage ansvaret for, at koncernen i din tid i bestyrelsen har "præsteret" en række fejlinvesteringer, der i dag belaster regnskabet langt, langt mere, end noget som helst andet i firmaet.

Alene det fejlslagne økonomisystem SAP har jo kostet koncernen et tre-cifret millionbeløb og belastede sidste års regnskab med et beløb, der er ti gange større end for eksempel min berømte kontrakt.   Atuagalliutit / Grønlandsposten 15. januar 2002

Det ser nu også ud til, at der kommer et efterspil i Puisi-sagen, hvor bestyrelsen og direktøren ifølge en advokatrapport har handlet groft uansvarligt, og alt tyder på, at det bliver retsligt.

Det ser således ud til, at vi i fremtiden kan forvente, at der placeres et ansvar, når bestyrelser og enkeltpersoner optræder ansvarspådragende, som det hedder i fagsproget.

Det kinesiske eventyr
maj 2000


Trods løfte om interview fra idémand og bestyrelsesformand i Puisi, Lars-Emil Johansen, har det ikke været muligt at få hans version af, hvordan 51,5 mio. skatteyderbetalte kroner kan gå tabt i Puisi. Et beløb som efter grønlandsk målestok er meget stort.     Russerprojektet, der skulle være dit mesterværk, er blevet til en katastrofe - ikke bare for Royal Greenland , men også for Ørskov skibsværft og hele Nordjylland.

Alt det var jo sat i værk, da jeg kom ind i koncernen Uffe. Sat i værk med dig som ansvarlig medlem af bestyrelsen, næstformand og til sidst formand.

Måtte offentliggøre sin fiasko
Nu har din nye direktør - som du vel her ved tiltrædelsen har lovet guld og grønne skove lige som du gjorde ved mig - inden du faldt mig i ryggen - vel så fortalt dig, at du bliver nødt til at sadle om og vedkende dig fortidens katastrofale styring. Du blev tvunget til at offentliggøre din egen fiasko som erhvervsmand ved at fremstille det underskud, du har skabt for Royal Greenland A/S og den gældsbyrde, du dermed har pålagt hele Grønland.

Så er det vi kender politikeren i dig igen Uffe. Først søger du at hænge andre ud og derefter fremstiller du det gud hjælpe os, som om du var parat med en redningsplan for de andres synder! Hvor lavt har du tænkt dig at synke Uffe.

Hvorfor erkender du bare ikke, at du er bedre til at fiske og fortælle muntre småhistorier, end du er til at drive privat virksomhed. At du faktisk har været en katastrofe for Royal Greenland A/S og burde undskylde i stedet for nu at søge at hænge os grønlændere ud, der dels har arbejdet sammen med dig, dels skal til at feje op efter dig?

En anden dagsorden
Men måske har du en helt anden dagsorden, da jeg fik dig ind i bestyrelsen. Måske har det netop været dit mål at sikre, at Grønland forblev økonomisk afhængig, og at elementer som mig, med for høj selvstændighedstrang, blev fjernet fra politisk indflydelse. Især sikkerhedspolitisk indflydelse? Hvis det er målet, kan man jo godt forstå, at du selv synes, du har været en succes i Grønland.

Men jeg er jo ikke nogen "fredsommelig grønlænder", som du så sigende beskriver de nye medlemmer i bestyrelsen af Royal Greenland. Og jeg er vendt tilbage til det politiske liv med den klare målsætning at gøre Grønland til et selvstændig land med en selvstændig sikkerhedspolitik i et frit samarbejde med Danmark og Færøerne.

Set med de briller er din strategi jo så gået galt. Og så giver det jo mening at gå efter manden i stedet for bolden - ikke sandt Uffe.

Kære Uffe - jeg er faktisk så "ufredsommelig" en grønlænder, at jeg kræver de samme rettigheder som hvide erhvervschefer - og hvide politikere. Jeg kræver nemlig normale anstændige kontrakter til mig selv og mine landsmænd og fuld indflydelse på den sikkerhedspolitik, som føres i mit land.

Er det det, der er galt Uffe?