En anden styreform er helt nødvendig

De private ønsker at være med og de bør støttes i deres initiativer. Man bør byde velkommen til Uummannaq Seafood og andre ligestillede, som i samarbejde med kommunerne driver produktion, og udrydde de forhindringer de bliver påført, om nødvendigt gennem ændring af lovgivningen

Tirsdag d. 2. april 2002
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik.

Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen.
Hvis befolkningen ikke kan få noget ud af deres store tilbagevendende ofre til Royal Greenland er det blevet på tide at indføre andre styreformer.

Fiskeri er Grønlands hovedindtægtskilde og det vil fortsat være landets hovederhverv, fordi olieudvinding stadig ligger langt ude i fremtiden. Såfremt fiskeriet ikke skal reduceres til en betegnelse uden indhold bør man indføre andre styreformer.

Størstedelen af tiden i Landstinget bruger vi på at debattere hvordan vi kan vende udviklingen i fiskeriet og på produktionsområdet til det positive. For selv om der foretages store kapitalindskud for at redde Royal Greenland får man på den anden side ikke noget ud af det og der sker fortsat fabrikslukninger. Det er en meget utryg situation for samfundet.

Se blot på hvad der sker i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Paamiut, Maniitsoq og nu Aasiaat. Vi kan ikke ignorere det der sker i de byer, for man ynder at kalde dem for de mest fremtrædende byer indenfor fiskerierhvervet; derfra udspringer nemlig de dygtige fiskere, og dygtige arbejdere, der har masser af gode erfaringer og er loyale overfor deres arbejde. Men nu har de store problemer med at få deres økonomi til at løbe rundt, samtidig med at der hele tiden sættes forhindringer for de folkevalgtes arbejde indenfor området.

Privatiseringen bør igangsættes hurtigst muligt
I min meddelelse til pressen fra efteråret udtrykte jeg klart og tydeligt, at man bør indføre privatisering så vidt muligt og at man bør drive fiskeri og produktion gennem samarbejde og koordinering. Jeg ser mig nødsaget til at gentage min udtalelse, fordi den styreform, der praktiseres af Royal Greenland, blot medfører store bekymringer for befolkningen. Vi må erkende, at vi slet ikke er i stand til tilbagebetale Royal Greenlands enorme gæld, uanset hvad vi gør, tvært imod bliver gælden ved med at vokse. Og så længe Royal Greenland kommer ud med så store underskud må man i højere grad betvivle at bekymringerne bliver færre.

De private ønsker at være med og de bør støttes i deres initiativer. Man bør byde velkommen til Uummannaq Seafood og andre ligestillede, som i samarbejde med kommunerne driver produktion, og udrydde de forhindringer de bliver påført, om nødvendigt gennem ændring af lovgivningen.

Kort sagt: Indfør andre styreformer! Hvis vi fortsat følger den nuværende form og meget få menneskers ideer og sind, vil vi lede os selv ned i afgrunden og komme endnu længere væk fra Grønlands økonomiske selvstændighed. Lad os dog tage skridtet til en anden tankegang og tilpasse forholdene til nutiden! Lad os lytte til folkets jamren og deres ønsker om at gøre en indsats.