Tag på højskole og lær alt om hoteldrift

Højskolerne er selvejende institutioner, som skal være selvbærende økonomisk, og dette nødvendiggør, at vi ligesom andre virksomheder må være opfindsomme for overhovedet at overleve. Det er i denne sammenhæng, jeg nu begynder at overveje at udvide vore kursustilbud med et nyt, nemlig »Tag på højskole og lær alt om hoteldrift«

Fredag d. 12. april 2002
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme, Økonomi.

Jeg fulgte med stor interesse dit indslag i Qanorooq fredag den 5. April 2002 om hotellernes dårlige kår i dagens Grønland. Jeg blev dybt forundret, da du begyndte at give højskolerne skylden for jeres dårlige økonomiske situation. Her må jeg sige at du "ramte hus forbi" eller skal man måske rettere sige "højskole forbi".

For det første, trænger din opfattelse af "hjemmestyrets tilskud til højskolerne" til en revision. Det såkaldte tilskud er ikke et driftstilskud, men en båndlagt betaling for en ydelse højskolerne udfører for samfundet, nemlig den del af vores virksomhed, der gør, at vi kan tillade os at kalde for en højskole.

Det drejer sig om den såkaldt "almendannende undervisning", som tilbydes til den grønlandske ungdom, hvor et bestemt antal unge i et bestemt antal uger bliver undervist i samfundsfag for at blive styrket i deres bestræbelser på at komme videre som individuelle og ikke blive tabt i dette samfund, som er i hastblæsende udvikling.

Denne form for undervisning bliver hvert år programlagt og den skal først godkendes af Landsstyremedlemmet for undervisning, før "tilskuddet" bliver frigivet til højskolerne. "Tilskuddet" bliver taget tilbage, såfremt højskolerne ikke overholder kravet om antallet af elever eller ikke opfylder varighedskravet af undervisningen. "Tilskuddet" er dækning for elevernes transportudgifter til og fra deres respektive hjembyer og højskolernes hjemsted, samt elevernes opholdsudgifter på de respektive højskoler, og jeg kan forsikre dig, at der ikke bliver en rød øre tilbage til luksus, når disse udgiftsposter er betalt.

For det andet, er vores "turismevirksomhed" så meget anderledes end jeres, at vi end ikke betragter jer som konkurrenter. Vi markedsfører vores "højskoleturisme" ved selv at besøge vore fremtidige kunder i Danmark og give dem forhåndsviden om, hvad de kan opleve når de kommer netop til vores højskole, og lytter til gruppernes eventuelle specielle ønsker.

Vore "turister" får tilbudt et programlagt højskoleophold, hvor undervisning om grønlandske forhold, underholdning og udflugter er inkluderet, man kan sige at vi laver en kontrakt med vore grupper, som skal indfries til begge parters tilfredshed. Dette har vi åbenbart været dygtige til, idet interessen for "højskoleturisme" ikke er dalende.

Højskolerne er selvejende institutioner, som skal være selvbærende økonomisk, og dette nødvendiggør, at vi ligesom andre virksomheder må være opfindsomme for overhovedet at overleve. Det er i denne sammenhæng, jeg nu begynder at overveje at udvide vore kursustilbud med et nyt, nemlig "Tag på højskole og lær alt om hoteldrift".