Unfair konkurrence

Langt de fleste højskoler og lignende selvejende institutioner skal ikke forrente den kapital, de investeringer, der er foretaget i bygninger med mere. På grund af deres samfunds orientering og kulturelle virke er de fritaget for indkomstbeskatning. Ofte har de særlige økonomiske begunstigelser, der i modsætning til private virksomheder muliggør højskolernes »non profit« virksomhed

Fredag d. 12. april 2002
Jørgen Mylliin Lings
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme, Økonomi.

Ove Berthelsen, Du er sikkert en dygtig og initiativrig højskoleforstander og administrator af Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq. Jeg har stor respekt for den højskoleturisme, skolen i Qaqortoq igennem årene har udviklet. Det har bare ikke noget med hoteldrift og driftsøkonomi at gøre.

Højskoler og andre selvejende institutioner er som regel opført for midler, der stammer fra indsamlinger, fonde, tilskud fra det offentlige og indskud fra interessegrupper, som fagforeninger og andre bevægelser, som regel med udgangspunkt i bestemte formålsparagraffer, der tager udgangspunkt i efteruddannelse, kultur, religion eller socialt arbejde.

Langt de fleste højskoler og lignende selvejende institutioner skal ikke forrente den kapital, de investeringer, der er foretaget i bygninger med mere. På grund af deres samfunds orientering og kulturelle virke er de fritaget for indkomstbeskatning. Ofte har de særlige økonomiske begunstigelser, der i modsætning til private virksomheder muliggør højskolernes "non profit" virksomhed.

Altså der gives de selvejende institutioner, skoler og lignende en formålsbestemt økonomisk driftsbegunstigelse for samfundsgavnligt arbejde af en eller anden art. Det kan ingen have noget imod.

Men når højskolerne efterfølgende anvender sine formålsbestemte økonomiske begunstigelser og sine bygninger til andet formål, for eksempel som almindeligt overnatningssted og hotel, så er der klart tale om konkurrenceforvridende virksomhed, - og det er det sagen drejer sig om

Højskolerne og de selvejende institutioner skal for eksempel ikke forrente den kapital, der står i bygninger, inventar og udstyr. Højskolerne skal ikke hensætte midler til nyinvesteringer, større renoveringer og lignende. De midler skaffes ved tilskud og indsamlinger eller fra fonde og det offentliges kasser, således er højskolerne begunstiget med 10,6 millioner kroner på finansloven.

Derfor kan højskolerne "leje" værelser ud på non profit basis og billigt, uden reelle omkostningsberegninger og kalkulationer og stort set uden den avance, en ansvarlig privat virksomhed skal og må beregne sig.

Vi har ikke noget imod konkurrence, når det sker på fair og ens vilkår.

Derfor opfordrer vi til, at brug højskolerne og de selvejende institutioner til de formål de er opført til, - alt andet er unfair konkurrence.
Jørgen Lings er formand for brancheudvalget vedrørende hoteller, restauranter og turisme under Grønlands Arbejdsgiverforening