Mere erhvervsudvikling for de samme penge

Samfundet har krav på og behov for et stærkt erhvervsliv, ... som ikke mindst er i stand til at sparre med politikerne om mål, som i vide kredse ikke altid er lige populære. Eksempelvis importafgifter, begrænsning af den pengeflugt, der finder sted fra næringsdrivende m.m.

Fredag d. 12. april 2002
Elias Larsen
Emnekreds: Erhverv.

Landstinget debatterede mandag den 8. april 2002 Grønlands erhvervsudvikling. Ingen tvivl om, at Tingets medlemmer har indset, at den eneste vej, som kan bringe Grønland videre i bestræbelserne på selvstændighed, er erhvervsudvikling.

Det grønlandske erhverv har dog behov for rammebetingelser i vid udstrækning, som gør at erhvervsudviklingen kan få fodfæste.

Samfundet har krav på og behov for et stærkt erhvervsliv, heri ikke mindst en arbejdsgiverforening og fagforening, der er i stand til at agere på vegne af deres medlemmer, og som ikke mindst er i stand til at sparre med politikerne om mål, som i vide kredse ikke altid er lige populære. Eksempelvis importafgifter, begrænsning af den pengeflugt, der finder sted fra næringsdrivende m.m..

I dagens Grønland ser vi desværre stadigvæk, at nogle af de hjemmestyreejede virksomheder, som gør sig kloge på erhvervsudvikling i landet, selv efter 21 år med hjemmestyre har hjemsted i Danmark.

Nogle af Landstingets medlemmer har fat i den rigtige ende ved at foreslå, at det er på tide at sammenlægge relaterede virksomheder, for at samle kræfter og derved få en mere effektiv erhvervsudvikling for de samme penge.

Hvis Grønland skal have en fornuftig erhvervsudvikling, må det ske i et miljø og i alle henseender et fornuftigt sted, som ikke alene baserer sig på politiske hensyn.

I alle industrialiserede lande er der etableret innovationscentre, som spiller en afgørende rolle for landenes erhvervsudvikling, og det er det Sulisa A/S i nær fremtid vil være med til at skabe og danne grundlag for.

Herved skal Sulisa A/S bede erhvervslivet og samfundet i det hele taget om at støtte bestræbelserne på at få etableret et Center for Arktisk Innovation.