Dementi

Men i presseetikkens navn synes jeg, at det er noget uheldigt at man kæder det sammen med at undertegnede ønsker danskere "hen hvor peberet gror". Uheldigt fordi undertegnede aldrig har sagt dette og ej heller ønsker dette

Fredag d. 19. april 2002
Per Rosing Petersen
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Erhverv, Politik, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Sermitsiaq nr. 15 af 12. april 2002 er der en artikel under ervhverssiderne henholdsvis 2 og 3 er der en artikel af journalist Erik Holmsgaard, med overskriften "GA: Linedans på kanten af kollaps".

Under en deloverskrift: Grønland - hvorhen? Blive mit navn nævnt vedrørende selvstændighed, og det vil jeg på ingen måde anmærke.

Men i presseetikkens navn synes jeg, at det er noget uheldigt at man kæder det sammen med at undertegnede ønsker danskere "hen hvor peberet gror". Uheldigt fordi undertegnede aldrig har sagt dette og ej heller ønsker dette.

Hvis debatten skal indeholde noget salighed er det meget passende, at man ikke begynder at dreje debatten derhen. Denne debat skal ikke dreje sig om grønlændere versus danskere, men uanset om man er grønlænder eller dansker, - om selvstændighed. Til venlig orientering kan jeg oplyse Sermitsiaq, at jeg taler med en del danskere, som har bosat sig her og betragter landet som deres land, - der ytrer samme ønsker som undertegnede.

Derfor er denne fordrejning uheldigt og jeg ville finde det meget passende om Sermitsiaq irettesatte denne uheldige fodfejl.