Hurtigere andelsboligbyggeri

Landsstyret har her på Landstingets Forårssamling fremsat forslag om ændring af den eksisterende landstingsforordning om andelsboliger. Formålet med ændringen er, at det skal blive nemmere for entreprenører at opføre boliger og sælge dem til en andelsboligforening

Torsdag d. 25. april 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik.

Landsstyret har her på Landstingets Forårssamling fremsat forslag om ændring af den eksisterende landstingsforordning om andelsboliger. Formålet med ændringen er, at det skal blive nemmere for entreprenører at opføre boliger og sælge dem til en andelsboligforening. Efter de nugældende regler skal en entreprenør først finde en andelsboligforening, der har opnået tilsagn om støtte fra henholdsvis landsstyret og en kommunalbestyrelse, før byggeriet kan gå i gang. Alene sagsgangen for et sådant projekt kan tage op til to år. Først skal andelsboligforeningen stiftes. Den skal søge landsstyret og kommunalbestyrelsen om støtte. Ansøgningen skal indgives inden 1. marts i året før, byggeriet forventes igangsat.

Landsstyret kan først ved Landstingets vedtagelse af Landstingsfinanslov i november oplyse om andelsboligforeningen har opnået støtte i det kommende år. Såfremt andelsboligforeningen har opnået tilsagn om støtte, kan andelsboligforeningen påbegynde egentligt udbud af arbejdet. Andelsboligforeningen må med andre ord ikke indgå bindende entreprisekontrakter, før andelsboligforeningen har opnået tilsagn om støtte fra såvel landsstyret som kommunalbestyrelsen. Imidlertid kan det være, at enten landsstyret eller kommunalbestyrelsen har fået så mange ansøgninger om støtte fra andelsboligforeninger, at der kan være op til to års ventetid på tilsagn om støtte. Derfor er det urimeligt, at alt skal ligge stille, indtil der er opnået støtte om f.eks. to år.

Derfor fremsætter Landsstyret et ændringsforslag til den gældende landstingsforordning om andelsboliger, så en entreprenør eller flere i et fællesskab kan udnytte deres kapacitet og opføre boliger, der er velegnede som andelsboliger. Når byggeriet er påbegyndt og godt i gang, skal entreprenøren finde sammen med en andelsboligforening, der ønsker at købe boligerne efter byggeriets færdiggørelse. Andelsboligforeningen skal fortsat søge henholdsvis landsstyret og kommunalbestyrelsen om støtte til byggeriet. Men i modsætning til tidligere, er behandlingen af tilsagn om støtte nu uafhængig af det konkrete byggeri. En andelsboligforening kan opnå tilsagn om støtte fra henholdsvis landsstyret og kommunalbestyrelsen på maksimalt et beløb svarende til 1/3 af 15.000 kr. pr. kvadratmeter og maksimalt for 105 kvadratmeter pr. bolig.

Tidligst når byggeriet er færdigt og i forbindelse med overdragelse af byggeriet til andelsboligforeningen udbetales støtten. Dette er dog ikke ensbetydende med, at støtten udbetales ved byggeriets overdragelse. Som allerede anført fremskyndes selve byggeprocessen ved de foreslåede regler. Det kan betyde, at byggeriet rent faktisk bliver færdigt før det tidspunkt, hvor støtten er til udbetaling.

Dette vil dog ikke være noget større problem. Andelsboligforeningen skal stille med 1/3 af købesummen for boligerne i form af realkreditlån og andelshavernes egne indskud. De resterende 1/3 fra Landsstyret og 1/3 fra kommunalbestyrelsen har andelsboligforeningen fået tilsagn om. Tiden for udbetaling af disse tilsagn er blot ikke inde.