De fire hellefiskefartøjer

RG finansierer og anskaffer fartøjerne og overdrager dem derefter til fire lokale fiskere, som har udvist interesse for at deltage i projektet. Fartøjerne betales dels ved et kontant indskud ved modtagelsen og derefter via afdrag i takt med indhandlingen

Mandag d. 29. april 2002
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Som svar på flere indlæg i AG og andre medier om de fire hellefiskefartøjer, som Royal Greenland A/S ønsker indsat i råvareforsyningen til fabrikken i Qasigiannguit, skal der, for at undgå alt for mange misforståelser, hermed kort redegøres for projektet.

Det er en kendt sag, at fabrikken i Qasigiannguit i flere perioder i de sidste år har manglet råvarer til at opretholde en jævn produktion og dermed beskæftigelse. Dette er utilfredsstillende både af hensyn til fabrikkens driftsøkonomi og af hensyn til medarbejderne, der ikke har kunnet opretholde en jævn beskæftigelse.

Derfor besluttede RG efter forudgående aftale med Grønlands Hjemmestyre og i samarbejde med Qasigiannguit Kommuneat at medvirke til anskaffelsen af fire fartøjer til forsyning af fabrikken i Qasigiannguit med hellefisk. Fartøjerne forventes årligt at lande omkring 1200 tons hellefisk, hvilket svarer til cirka halvdelen af fabrikkens årlige råvarebehov, hvorfor der fortsat vil være behov for en stor indhandling fra de øvrige fiskere.

Fartøjerne er en 47 fod type Alu-stål, hvor skroget bygges i Polen og derefter færdiggøres i Danmark. Bådene udrustes til hellefiskefiskeri, men de kan uden større ændringer rigges om til fiskeri efter f.eks. krabber i islægsperioden. De forventes indsat i fiskeri omkring august - september i år.

De medvirkende fiskere skal selv stå for drift og administration af fartøjerne, herunder planlægning af fiskeriet; det skal blot sikres, at det årlige budget opfyldes. RG kan i et mindre omfang og efter aftale bistå med teknisk assistance efter behov.

RG finansierer og anskaffer fartøjerne og overdrager dem derefter til fire lokale fiskere, som har udvist interesse for at deltage i projektet. Fartøjerne betales dels ved et kontant indskud ved modtagelsen og derefter via afdrag i takt med indhandlingen. Ejerskabet til fartøjerne overgår således til de medvirkende fiskere, hvorfor RG kun fungerer som finansieringskilde og fødselshjælp på projektet. Når bådene er betalt, overgår disse til fiskernes fulde ejendom.