Derfor ...

Fiskeriet har det skidt, fordi man politisk har banet vejen herfor. Man prøver at redde den »nationale klenodie« a.k.a. (also known as) Royal Greenland med monopolisering af indhandlingsmulighederne

Fredag d. 14. juni 2002
Ole Lennert Poulsen
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik.

Det er ikke betryggende at vide, at ens fremtid i Grønland meget afhænger af, hvordan vores ressourcer her og nu bliver forvaltet. Jeg tænker her især på fiskeriet i Grønland, der i al for lang tid er blevet styret af politikere, der tror, at de har den forretningsmæssige tæft, der skal til for at løfte et foretagende som Royal Greenland.

Hvornår har en lovgiver egentlig fået mandat til at udøve erhvervsvirksomhed (?), og hvor står det i loven, at pågældende har lov til det. Brixtofte har i hvert fald ikke lov til det!

- Og det har vores landspolitikere heller ikke lov til uden mandat.

Jeg tænker her på vores "fiskeriminister" Hans Enoksen, der toner frem i den bedste sendetid og konfronteret med de faktiske forhold, agerer overrasket og med "det-er-for-meget" attitude, adspurgt, hvad der nu skal gøres for at komme udsmid og inkompetence til livs, modsiger sig selv og ønsker nu at diskutere, om det ikke nu var på tide at udbygge fiskeindustrien i Grønland (?)

Udvalgsformanden Finn Karlsen er ikke meget bedre, også han har med "nu-kan-det-være-nok" attitude ønsker om at komme problemerne til livs.

Bemærk, kære læsere, sidstnævnte personer snakker og har kendt til problemets omfang i lang tid og andre grelle ting, der gør, at problemerne vokser og vokser, UDEN HANDLING ...

Fiskeriet har det skidt, fordi man politisk har banet vejen herfor. Man prøver at redde den "nationale klenodie" a.k.a. (also known as) Royal Greenland med monopolisering af indhandlingsmulighederne, og man ynder at kalde det for "langtidsplanlægning", at man investerer til gavn for næste generation !!!

Det er ynkværdigt at høre de politikere, som tager afstand fra tingenes tilstand, når de selv er ansvarlige for tingenes tilstand.

Hvornår er man fritaget fra ansvar?
Direkte udledt af "Enoksen Udvalget" er der tiltag til gidseltagning af de uafhængige fiskere, der mere eller mindre opfordres til at sammenslutte, hvilket politik mange steder ikke hilses velkommen, da det vil betyde "dødsstødet" for den individuelle handlefrihed og at omlægningen ikke ses at være belyst ordentligt.

Ad politisk vej vil man altså gerne af med den fiskerflåde i Grønland, der i alle årene har været fleksibel nok til at kunne holde byerne beskæftiget, også i lavsæsonen, hvilket pr. definition betyder, at disse har kunnet producere penge og sætte disse i omløb til gavn for befolkningen.

Nu må det være nok, nu må politik og forretning adskilles og al den snak om hvis skyld det er, må forstumme. Nu må der handling til. Det kan ikke være rigtigt, at Royal Greenland (Hjemmestyreejet virksomhed, igen et politisk redskab) skal sætte dagsorden for fiskeripolitikken, og tage gidsler, fordi man ikke kan omlægge produktionen fra satsning på rejer til andre fiskearter, der nu (heldigvis) er ved at vende tilbage til vores farvande.

Man ser hvordan i øvrigt vel konsoliderede private selskaber bliver taget som gidsler i den politiske spil og er begyndt at "brænde" inde med en del af deres flåde, hvilket slet ikke er betryggende tilstande, hvor troen på, at "rævekagerne" ikke vil blive bagt, i al for lang tid har haft tillid til mastodonten "Royal Greenland" er/var en samarbejdspartner.

Er vi, skatteyderne, pr. definition skyldige i, at private foretagender langsomt, men sikkert, kvæles af den monopol på fiskeriet, som politisk er lagt for dagen.

Ved enhver tvist, hvor skyldsspørgsmålet nødvendigvis må afklares, vil der altid være skyldige og uskyldige og hvor demokratiets spilleregler gælder, vil der altid være udmåling af straf til den skyldige.

Det er dog åbenbart, at demokratiets spilleregler politisk er sat ud af kraft, og at disse ligesom er i en sfære, hvor skyldspørgsmål afklares imellem politikerne og sætter den menige reelt uden indflydelse. Det er sgu’ uhyggeligt.

Sats på den private initiativ og basere jeres politik på at skaffe penge til virksomheder langs kysten, der vil producere færdigvarer af vores fiskeri; Det er dér, hjælpen ligger for fiskere, hvad enten de fisker fra trawlere eller fra joller.