Turistcheferne i Sydgrønland, Nanortalik Tourism Service

Qaqortoq Turistforening

Fredag d. 2. august 2002
Narsaq Tourist Office
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme.

På baggrund af de sidste års svingende trafikforbindelser med fly fra henholdsvis København og Island, kan troværdigheden og tilliden til en fornuftig og favorabel trafikstruktur ligge på et meget lille sted.

I flere år har Sydgrønland lidt under svingende priser på flybilletterne, forskellige ankomstdage hvert år, forskellige sæsonvarigheder og tilfældige aftaler mellem Air Greenland og udenlandske rejsebureauer.

Mange udenlandske rejsebureauer vælger Sydgrønland fra, og udvikler meget få nye produkter til regionen, da rejsebureauernes tilbud i kataloger og brochurer ikke kan holde, fordi allerede offentliggjorte fartplaner ofte pludselig ændres med kort varsel.

Derfor er rejsebureauerne usikre på fremtiden i Sydgrønland og vælger hellere den sikre stabile flyrute til Kangerlussuaq.

Ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvordan priser og fartplaner ser ud til Kangerlussuaq - det er stort set det samme hvert år. Det er troværdigt.

De sydgrønlandske aktører har iværksat mange initiativer for at skabe nogle attraktive tilbud i regionen. Men så længe der mangler volumen, er det umuligt at skaffe finansiering til tiltagene. Alle er afventende, og håber på en løsning af trafikstrukturen.

De aktører, der allerede har investeret, risikerer en dårlig økonomi, og må eventuelt blive tvunget til at sælge ud af aktiverne, eller finde andre indtægtskilder.

Greenland Tourism har udført et stort stykke arbejde, og har været initiativtager til styrkelse af turismen i Sydgrønland, men initiativernes succes afhænger af, om der findes en favorabel trafikstruktur, der skal bringe turister til regionen.

I skrivende stund ved vi ikke, om vi når at få reetableret flyforbindelsen fra Island, inden rejsebureauerne trykker deres kataloger for sæsonen 2003.

Derfor er det usandsynligt at flyforbindelsen vil blive udnyttet optimalt.

Endvidere afventes en udmelding fra Air Greenland om, hvorvidt Air Greenland vil indsætte eget eller indchartret fly til Sydgrønland i højsæsonen 2003.

Også her er der usikkerhed, og rejsebureauerne er tilbageholdende med at indgå aftaler med de sydgrønlandske aktører.

Turismebranchen ønsker fartplaner offentliggjort mindst 1½ år i forvejen, da forberedelser til at lave rejser tager lang tid, da der skal indgås aftaler, trykkes kataloger, laves markedsføring og så videre.

Nu er der kun 9 måneder tilbage til sæsonen starter, og der er endnu ikke nogen afklaring.

Uanset om der findes en løsning på trafikssituationen fra København og Island på nuværende tidspunkt er tiden gået, og flyene vil kun blive fyldt delvist med turister.

Såfremt Sydgrønland får optimale mangeårige flyforbindelser tager det år at overbevise udenlandske rejsebureauer om, at trafikforbindelserne er troværdige og stabile.

Turismens skæbne ligger derfor i trafikselskabernes hænder, og indtil videre har vi kun fået snak om trafikmodeller, metoder, flytyper og så videre.

Tiden går!


Snart må man sejle selv, hvis man vil besøge Sydgrønland ?
ved Hvalsø Kirkeruin, Qaqortoq