Større åbenhed omkring betalinger til flytrafikken

Det største tilskud gives til passagerer i distriktsbeflyvningen i henholdsvis Sydgrønland, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit, hvor der for en billet betales under 10% af den reelle pris

Mandag d. 2. september 2002
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Oplysninger om kontraktsbetalinger for udførelse af offentlig beflyvning frigives nu
Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Jørgen Wæver Johansen, ønsker større åbenhed omkring det offentliges betalinger for serviceydelser i de områder, hvor det er nødvendigt at indgå aftaler med operatører for at sikre en given service og forsyning. Der er stor fokus på beflyvningen, og det er nødvendigt med adgang til og åbenhed omkring forholdene trafikken, når der i fremtiden skal træffes beslutninger om eventuelle ændringer. Derfor frigives nu oplysninger omkring betalingerne i flytrafikken til den enkelte operatør i det enkelte område, hvor flyvning ikke kan ske på kommercielle betingelser. Oplysningerne er hidtil blevet tilbageholdt med blandt andet den begrundelse, at operatører i udbudsøjeblikket ville vide, hvilken pris man skulle under for at være mere sikker på at få den udbudte opgave. Der er imidlertid mange andre faktorer end nettobetalingen til operatøren, der spiller ind, når der skal træffes beslutning om, hvilken operatør der skal operere i et område. Derudover er der konstateret vidt forskellige tilbud på udførelse af opgaver, der ellers synes at indeholde den samme ydelse.

Det er endvidere hensigten, at servicekontrakterne i stadig større grad skal være et værktøj, der kan anvendes i den politiske prioritering og udformning af trafikområdet, således at der kan fastlægges klare trafikpolitiske målsætninger omkring
  • omfang,
  • typer af trafikydelser, og den eventuelle koordinering mellem disse,
  • den geografiske spredning samt
  • brugerprisniveauer
Borgerne skal endvidere kunne prioritere deres politiske valg på baggrund af fuldstændig åbenhed og gennemsigtighed. Der er ikke noget forkert i at give tilskud, blot både tilskudsmodtageren og tilskudsgiveren kender baggrunden og bevæggrunden for tilskuddet.

Omfanget af serviceydelser ligger fast i de næste år, hvor de indgåede servicekontrakter løber. Der findes imidlertid detaljerede oplysninger for 2001, som muliggør en omprioritering af indsatsen i de forskellige områder af landet, såfremt der er politisk ønske herom.

I vedlagte bilag 1 findes en oversigt over de enkelte kontrakter i beflyvningen og Hjemmestyrets betaling herfor i 2001. Som det fremgår har den underskudsgivende beflyvning i 2001 været reguleret gennem 14 kontrakter med en samlet betaling til 3 operatører på i alt ca. 94,2 mio. kr.

Den anden vedlagte oversigt - bilag 2 - viser antallet af passagerer i de enkelte områder samt de transporterede mængder fragt og post. Hver billet, der udstedes, har en pris, men denne pris dækker ikke den fulde omkostning ved beflyvningen - også kaldet den kostægte pris. Ud fra kontraktsbetalingen og de transporterede mængder kan Hjemmestyrets tilskud pr. kg udregnes, idet en gennemsnitlig passager med baggage forudsættes at veje 93 kg.

I eksempelvis Qaanaaq betalte Hjemmestyret 12.238.000 kr. i 2001 til Air Greenland for at udføre distriktsbeflyvningen. Tilskuddet pr. kg transporteret fragt eller post kan herefter udregnes til 43,80 kr., mens tilskuddet for hver passager var på 4.074 kr. Da den gennemsnitlige billetpris i 2001 i Qaanaaq distrikt var på 828 kr., kan den kostægte pris udregnes til 4.902 kr. Hjemmestyret har dermed givet et tilskud til passageren på 83,1%.

Det største tilskud gives til passagerer i distriktsbeflyvningen i henholdsvis Sydgrønland, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit, hvor der for en billet betales under 10% af den reelle pris.
 


//////Intern beflyvning, servicekontrakter Statistik 2001 Bilag I
Område Kontraktperiode Operatør Materiel Regnskab 2001
Distriktsbeflyvning i Qaanaaq 01.01.2001 - 30.09.2003 Air Greenland 2 Bell 212 12.237.922
Distriktsbeflyvning Upernavik 04.10.1999 - 31.12.2004 Air Greenland Bell 212 5.131.971
Distriktsbeflyvning Uummannaq 04.10.1999 - 31.12.2004 Air Greenland Bell 212 5.529.807
Kangerlussuaq - Pituffik 01.02.2001 - 31.08.2001 Air Greenland Boeing 757 1.896.000
Kangerlussuaq - Pituffik - Qaanaaq 01.09.2001 - 28.10.2001 Air Greenland DCH 7 1.162.000
Kangerlussuaq - Pituffik - Qaanaaq 29.10.2001 - 31.12.2001 Air Greenland DCH 7 1.162.000
Rutebeflyvning i Diskoregionen 01.01.2001 - 25.03.2001 Air Greenland S 61 2.650.569
Distriktsbeflyvning i Diskoregionen 01.01.2001 - 25.03.2001 Air Greenland Bell 212 2.851.688
Helikopterbeflyvning i Diskoregionen 26.03.2001 - 31.12.2005 Air Alpha Greenland 2 Bell 222 15.218.173
Distriktsbeflyvning i Sydgrønland 01.01.2001 - 31.12.2005 Air Greenland Bell 212 1.745.310
Rutebeflyvning i Sydgrønland 01.01.2001 - 31.12.2005 Air Greenland S 61 23.415.574
Distriktsbeflyvning Ittoqqortoormiit 01.01.2001 - 31.12.2004 Air Alpha Greenland Bell 222 7.091.509
Distriktsbeflyvning Ammassalik 01.01.2001 - 31.12.2004 Air Alpha Greenland Bell 222 9.256.936
Reykjavik - Nerlerit Inaat - Kulusuk v.v. 01.01.2001 - 30.09.2003 Air Iceland F50 / Metro 3 4.826.822
I alt 94.176.281
Air Greenland 57.782.841
Air Alpha Greenland 31.566.618
Air Iceland 4.826.822
I alt 2001 94.176.281
 


//////Intern beflyvning, servicekontrakter Statistik 2001 Bilag 2
Område Passagerer antal Post kg Fragt kg Tilskud pr. kg kr. Tilskud pr. billet kr. Gns. billetpris kr. Kostægte billetpris kr. Tilskud pr. passager %
Distriktsbeflyvning i Qaanaaq 2.174 17.154 60.043 43,80 4.074 828 4.902 83,1%
Distriktsbeflyvning Upernavik 4.071 24.685 57.118 11,15 1.037 465 1.502 69,0%
Distriktsbeflyvning Uummannaq 6.094 52.395 186.452 6,86 638 465 1.103 57,9%
Kangerlussuaq -Pituffik 2.406 25.630 64.827 6,03 561 3.847 4.408 12,7%
Kangerlussuaq -Pituffik-Qaanaaq 513 12.094 19.984 14,56 1.354 4.212 5.566 24,3%
Kangerlussuaq -Pituffik-Qaanaaq 323 10.245 14.998 21,02 1.955 4.734 6.689 29,2%
Rutebeflyvning i Diskoregionen 3.020 22.219 34.614 7,85 730 416 1.146 63,7%
Distriktsbeflyvning i Diskoregionen 1.370 8.853 15.486 18,79 1.748 537 2.284 76,5%
Helikopterbeflyvning iDiskoregionen 5.520 44.865 68.935 24,27 2.257 726 2.982 75,7%
Distriktsbeflyvning i Sydgrønland 201 414 330 89,79 8.35 1516 8.867 94,2%
Rutebeflyvning i Sydgrønland 28.133 243.721 339.314 7,32 681 431 1.112 61,2%
Distriktsbeflyvning Ittoqqortoormiit 1.182 11.726 18.864 50,47 4.693 465 5.158 91,0%
Distriktsbeflyvning Ammassalik 11.154 65.304 139.602 7,45 693 465 1.158 59,8%
Reykjavik -NerleritInaat -Kulusuk v.v. 3.231 31.373 73.600 11,90 1.107 1.828 2.935 37,7%
I alt 69.392 570.678 1.094.167 11,60 1.079 711 1.790 60,3%
Air Greenland 48.305 417.410 793.166 10,13 942 698 1.640 57,5%
Air Alpha Greenland 17.856 121.895 227.401 15,71 1.461 546 2.006 72,8%
AirIceland 3.231 31.373 73.600 11,90 1.107 1.828 2.935 37,7%