Et nødvendigt supplement til indkomsten

De opgaver, der vil omfatte turismen, kan ikke føres ud af landet, da de kun kan varetages inden for landets grænser. Her kan vi nemlig ikke sige, at vi er nødt til at sende opgaverne ud af landet, fordi de er for dyre at løse her i landet

Tirsdag d. 29. oktober 2002
Niels Kristensen, Landstingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Politik, Turisme.

Fiskeri er Grønlands vigtigste indtægtskilde. Og når vi kun har fiskeriet som indtægtsgrundlag, er landets økonomi følsom over for de internationale prisændringer. Derfor er det strengt nødvendigt, at der fra politisk hold undersøges andre indtægtsmuligheder, for derved at opnå, at landet supplerer sine indtægter med andre varer.

Der arbejdes for mineraludvinding og videresalg af udbyttet, ligesom der drives olieforskning. Det er i sig selv godt.

Men turismeudviklingen er ligesom gået i stå gennem de seneste år. Det er strengt nødvendigt, at politikerne sætter målbevidste initiativer igang, så turisthvervet kan støttes, så vi kan tjene penge på området.

For eksempel kan det fra politisk hold sættes som et mål, at vi får 35.000 turister i et bestemt år. Når vi har sat dette som et mål, skal planlægningerne koordineres, og der bør Greenland Tourism, Air Greenland og andre relevante virksomheder indlede et samarbejde.

Når vi forestiller os, at vi vil få 35.000 turister ind i landet, kan vi kort sagt etablere op til og mindst 1.000 nye arbejdspladser, som vil betyde en del for landets økonomi.

De opgaver, der vil omfatte turismen, kan ikke føres ud af landet, da de kun kan varetages inden for landets grænser. Her kan vi nemlig ikke sige, at vi er nødt til at sende opgaverne ud af landet, fordi de er for dyre at løse her i landet.

Til sidst bør vi drøfte det forhold, at hjemmestyrets selskaber bør arbejde mere sammen ud fra de bevillinger, der ydes til selskaberne.