Den økonomiske udvikling i Grønland, 2009

I rapporten fra juni 2008 blev der tegnet et relativt lyst billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra bl.a. en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet – bl.a. Maarmorilikminen ved Uummannaq og molybdænminen ved Malmbjerget i Østgrønland. Denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau.

Onsdag d. 10. juni 2009
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Kapitel 1. Sammenfatning
Den nye økonomiske situation
Hvor hurtigt og dybtgående, den økonomiske situation har ændret sig, fremgår ikke blot af de konjunkturbedømmelser som internationale organisationer som OECD, IMF og EU-kommissionen har publiceret siden begyndelsen af 2008, men fremgår også, når denne rapport sammenlignes med Det rådgivende Udvalgs forrige rapport fra juni 2008.

I rapporten fra juni 2008 blev der tegnet et relativt lyst billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra bl.a. en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet – bl.a. Maarmorilikminen ved Uummannaq og molybdænminen ved Malmbjerget i Østgrønland. Denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau.

Grundlaget for denne vurdering blev imidlertid grundlæggende ændret i efteråret 2008, hvor det amerikanske finanshus Lehman Brothers gik konkurs. Det indebar en nedfrysning af kreditmarkederne og gav den begyndende nedadgående tendens i verdensøkonomien et kraftigt skub nedad.

I tilbageblik er der ikke tvivl om, at konkursen i Lehman Brothers burde have været undgået. Med den stigende integration og globalisering af de finansielle markeder er de afledede virkninger af konkurser i store finansielle virksomheder betydelige.

I henhold til den konjunkturbedømmelse, som OECD publicerede 30. marts 2009 forud for G20 mødet i London – den mest negative i OECD’s historie – vil den globale økonomi i 2009 opleve den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.

Selv om udvalget tegnede et relativt lyst billede i rapporten fra juni 2008, betød det ikke, at der ikke var store udfordringer. Det blev således anført, at DAU-saldoen var vendt fra et overskud på ca. 200 mio. kr. i årene 2002 til 2005 til tilsvarende underskud i både 2007 og 2008, hvorfor det i lyset af prisudviklingen og presset på arbejdsmarkedet var vigtigt med en tilbageholdende finanspolitik.

Behovet for øget uddannelse og tilpasninger på arbejdsmarkedet blev også fremhævet.

I lyset af afmatningen i verdensøkonomien, som vil indebære, at arbejdsløsheden på globalt plan vil stige i nogle år, er problemstillingen i den økonomiske politik i Grønland også grundlæggende ændret. Den grønlandske økonomi er dog af en række grunde ikke så konjunkturfølsom som mange andre økonomier. Det skyldes især det store bloktilskud fra staten i henhold til Selvstyreaftalen, et langt mere kontrolleret boligbyggeri og fravær af indre finansielle problemer i landets finansielle institutioner.

Hovedproblemstillingen i finanspolitikken i de kommende år bliver at hindre og modvirke store offentlige underskud med en heraf følgende hastig offentlig gældsætning, jf. afsnit 1.3. Derudover bliver løsningen af de strukturelle udfordringer inden for uddannelse og arbejdsmarked en opgave, som skal løses i en situation med stagnerende eller faldende nationalindkomst.

Du kan hente redegørerlsen her: Den økonomiske udvikling i Grønland 2009